SwedenBIOs arbetsgrupper – från ord till handling

SwedenBIO har fem arbetsgrupper. Dessa utgör motorn i SwedenBIOs särskilda sätt att arbeta; att med hjälp av medlemmarna identifiera, analysera och lösa de utmaningar som branschen står inför. Det vi driver på för att beslutsfattare ska förändra, det har vi också egna insatser inom. När politiska processer tar tid är vi blåslampan som får saker att hända.

Arbetsgrupperna representeras av hela medlemsskaran, från små till stora bolag och av både VDar och seniora medarbetare inom affärsutveckling, forskning, produktion och policy/kommunikation.

Arbetsgruppen för forskning och utveckling

Arbetar för att stärka Sverige som forskningsnation och verka för ett ökat samarbete mellan industri, akademi och vård. Kommer under 2020 fokusera extra intensivt på forskningspropositionen.

Anna Sandström

Ordförande: Anna Sandström, Head of Science Policy and Relations Europe, AstraZeneca
Kontakt: Anna.Sandstrom(a)astrazeneca.com

Medlemmar:

 • Daniel Martinez Molina (Pelago Bioscience)
 • Henrik Hall (Baxter)
 • Henrik Hansson (ProPharma Group)
 • Jessica Martinsson (Sprint Bioscience)
 • Jon Tsai (Sanofi)
 • Karin von Wachenfeldt (Truly Translational)
 • Nina Herne (Chiesi Pharma)
 • Sara Gunnerås (KI Science Park)
 • Stefan Nilsson (Lipigon)

Arbetsgruppen för HR och kompetens

Den nybildade arbetsgruppen kring HR och kompetens dyker ner i frågor kring kompetensförsörjning och nya arbetsformer, men också kring ledarskapsutmaningar.

Under 2021 kommer arbetsgruppen ha fokus på förutsättningar för kompetensdelning samt hur vi vill att det nya normala ska se ut på andra sidan av pandemin restriktioner och distansarbete.

Frida Lawenius

Ordförande: Frida Lawenius, Deputy Director General, SwedenBIO
Kontakt: frida.lawenius(a)swedenbio.se

Medlemmar:

 • Ann Fredriksson (Vironova)
 • Hani Aoun (MSD)
 • Hanna Sandvall (Randstad Life Sciences)
 • Mikael Forss (Nordic Interim/Akademiska)
 • Petra Duprez (Biotage)

Arbetsgruppen för affärsutveckling och finansiering

Arbetar för att höja kompetensen inom affärsutveckling bland medlemsföretagen samt förbättra företagsklimatet och de ekonomiska villkoren för life science-industrin i Sverige.

”Under 2021 kommer vi ta fram en kurs i affärsutveckling speciellt skräddarsydd för VD:ar i mindre bolag. Vi uppdaterar också SwedenBIOs riktlinjer för kommunikation vid bolagsnotering.”
Christina Herder

Ordförande: Christina Herder, Executive Vice President, Strategic Business Development, Medivir Kontakt: Christina.herder(a)medivir.com

Medlemmar:

 • Björn Fahlen (Redeye)
 • Conny Granelli (ABG Sundal Collier)
 • Emelie Jarnesten (Spotlight Stock Market)
 • Göran Conradsson (Bulb Intelligence)
 • Hans Andreasson (6 AP-fonden)
 • Ingrid Teigland Akay (Hadean Ventures)
 • Iris Öhrn (Business Region Göteborg)
 • Jonas Brambeck (Industrifonden)
 • Ola Lidström (Bird & Bird Advokatbyrå)
 • Viktor Drvota (Karolinska Development)

Arbetsgruppen för processutveckling och produktion

Arbetar med att stärka kompetensen inom processutveckling och produktion och arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för tillverkande företag. Arbetar under 2021 bland annat med produktionsförutsättningar för vaccin, ATMP och kompetensförsörjning.

”Jag ser som min uppgift att lyfta fram produktionen inom life science. Tillverkningen är en direkt fortsättning av forskning och utveckling och därför en naturlig del i hela kedjan.”
Janet Hoogstrate

Ordförande: Janet Hoogstraate, Chair Management Board, Valneva Sweden

Kontakt: Janet.HOOGSTRAATE(a)valneva.com

Medlemmar:

 • Anders Wikström (Biotage)
 • Andreas Gretander (Phase2Phase)
 • Christer Johansson (Nordic BioAnalysis)
 • Eva-Karin Gidlund (Cobra Biologics)
 • Eva von Heijne (Cytiva)
 • Gunnar Hörnsten (Ceffort ControlSep)
 • Helene Fehrm (Recipharm)
 • Ingrid Lange (SOBI)
 • Kajsa Hagspiel (AstraZeneca)
 • Martin Frigell (Pfizer)
 • Nicolaas Schipper (RISE)
 • Ola Tuvesson (CobraBio)

Arbetsgruppen för public affairs och kommunikation

Arbetar för att öka kunskapen i samhället om life science-branschen och dess förutsättningar i Sverige och bevaka de policybeslut som påverkar sektorn.

” Life science är Sveriges viktigaste resurs som vi måste förvalta väl och med en långsiktighet. Därför eftersträvar vi i arbetsgruppen för public affairs och kommunikation att arbeta med systemtransformation som ger en hållbar utveckling – tillsammans med andra relevanta aktörer och beslutsfattare. Det som är bra för Life science är bra för Sverige.”
Björn Arvidsson

Ordförande: Björn Arvidsson, Verksamhetschef, STUNS Life Science

Kontakt: bjorn.arvidsson(a)stuns.se

Medlemmar:

 • Anette Orheim (Medicon Village)
 • Anna Johansson (BMS)
 • Carolin Wiken (Paues Åberg Communications)
 • Charlotte af Klercker (SOBI)
 • Charlotte Edenius (Gesynta Pharma)
 • Kristine Koppelhus (BioGaia)
 • Marie Gårdmark (Regsmart Life Science)
 • Mia Ekdahl (Sahlgrenska Science Park)
 • Oskar Bosson (BioArctic)
 • Ulrika Nyberg (MSD)
 • Ulrika Goossens (Pfizer)

Engagera dig i våra arbetsgrupper!

Att delta i en av SwedenBIOs arbetsgrupper innebär att du aktivt bidrar till att stärka life science-sektorn i Sverige och du har möjlighet att påverka vilka frågor som organisationen ska driva. Du får också tillgång till ett ovärderligt nätverk med andra engagerade från alla delar av life science-sektorn. Arbetsgrupperna träffas cirka fyra gånger per år.

Vill du gå med i en arbetsgrupp?

Kontakta vd Helena Strigård på helena.strigard@swedenbio.se och berätta kort om dig själv och vilken arbetsgrupp du vill engagera dig i. Ditt företag måste vara medlem i SwedenBIO.