SwedenBIOs arbetsgrupper och task forces – från ord till handling

SwedenBIO har fem arbetsgrupper och fem task forces. Dessa utgör motorn i SwedenBIOs särskilda sätt att arbeta – att med hjälp av medlemmarna identifiera, analysera och lösa de utmaningar som branschen står inför. Det vi driver på för att beslutsfattare ska förändra, det har vi också egna insatser inom. När politiska processer tar tid är vi blåslampan som får saker att hända.

Våra arbetsgrupper och task forces representeras av hela medlemsskaran, från små till stora bolag och av både VDar och seniora medarbetare inom affärsutveckling, forskning, produktion och policy/kommunikation.

Arbetsgruppen för forskning och utveckling

Arbetar för att stärka Sverige som forskningsnation och verka för ett ökat samarbete mellan industri, akademi och vård.

Anna Sandström

Ordförande: Anna Sandström, Head of Science Policy and Relations Europe, AstraZeneca
Kontakt: Anna.Sandstrom(a)astrazeneca.com

Kansliansvarig: Maja Neiman (SwedenBIO)

Medlemmar:

 • Daniel Martinez Molina (Pelago Bioscience)
 • Jessica Martinsson (Sprint Bioscience)
 • Jon Tsai (Sanofi)
 • Karin von Wachenfeldt (Truly Translational)
 • Nina Herne (LIDDS)
 • Sara Gunnerås (Karolinska Institutet Science Park)
 • Stefan Nilsson (Lipigon Pharmaceuticals)

Arbetsgruppen för affärsutveckling och finansiering

Arbetar för att höja kompetensen inom affärsutveckling bland medlemsföretagen samt förbättra företagsklimatet och de ekonomiska villkoren för life science-industrin i Sverige.

”Under 2021 tog vi fram en kurs i affärsutveckling speciellt skräddarsydd för VD:ar i mindre bolag. Vi uppdaterade också SwedenBIOs riktlinjer för kommunikation vid bolagsnotering.”
Christina Herder

Ordförande: Christina Herder, Acting CEO Idogen AB. Kontakt: Christina.herder(a)idogen.com

Kansliansvarig: Frida Eriksson (SwedenBIO)

Medlemmar:

 • Anders Eriksson (Spotlight Stock Market)
 • Björn Fahlen (Redeye)
 • Göran Conradsson (Bulb Intelligence)
 • Ingrid Heath (Adlersson Heath)
 • Ingrid Teigland Akay (Hadean Ventures)
 • Iris Öhrn (Business Region Göteborg)
 • Jonas Brambeck (Industrifonden)
 • Ola Lidström (Bird & Bird)
 • Viktor Drvota (Karolinska Development)
 • Benjamin Nordin (ABG Sundal Collier)

Arbetsgruppen för processutveckling och produktion

Arbetar med att stärka kompetensen inom processutveckling och produktion och arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för tillverkande företag. Arbetar under 2022 bland annat med produktionsförutsättningar för vaccin, ATMP och kompetensförsörjning.

”Jag ser som min uppgift att lyfta fram produktionen inom life science. Tillverkningen är en direkt fortsättning av forskning och utveckling och därför en naturlig del i hela kedjan.”
Janet Hoogstrate

Ordförande: Janet Hoogstraate, Chair Management Board, Valneva Sweden
Kontakt: Janet.HOOGSTRAATE(a)valneva.com
Kansliansvarig: Alexandra Hoegberg (SwedenBIO)

Medlemmar:

 • Anders Wikström (Biotage)
 • Andreas Gretander (Phase2Phase)
 • Gunnar Hörnsten (Ceffort ControlSep)
 • Helene Fehrm (Recipharm)
 • Åsa Manelius (AstraZeneca)
 • Nicolaas Schipper (RISE)
 • Ola Tuvesson (NorthX Biologics)
 • Peter Hagwall (Cytiva)
 • Sandra Sveder (Mpya Sci & Tech)
 • Jenny Reimer (Novavax)

Arbetsgruppen för public affairs och kommunikation

Arbetar för att öka kunskapen i samhället om life science-branschen och dess förutsättningar i Sverige och bevaka de policybeslut som påverkar sektorn.

” Life science är Sveriges viktigaste resurs som vi måste förvalta väl och med en långsiktighet. Därför eftersträvar vi i arbetsgruppen för public affairs och kommunikation att arbeta med systemtransformation som ger en hållbar utveckling – tillsammans med andra relevanta aktörer och beslutsfattare. Det som är bra för Life science är bra för Sverige.”
Björn Arvidsson

Ordförande: Björn Arvidsson, Verksamhetschef, STUNS Life Science
Kontakt: bjorn.arvidsson(a)stuns.se

Kansliansvarig: Alexandra Hoegberg (SwedenBIO)

Medlemmar:

 • Anna Johansson (BMS)
 • Malin Appelgren (Paues Åberg Communications)
 • Charlotte Edenius (Gesynta Pharma)
 • Emma Hallenberg (Sahlgrenska Science Park)
 • Kristine Koppelhus (BioGaia)
 • Marie Gårdmark (Regsmart Life Science)
 • Harald Borgeke (BioArctic)
 • Sofia Löfqvist (Baxter International)

Task forces

AMR – rapporterar till FoU

 • Helén Fält (QureTech Bio)
 • Karoline Akerjordet (Pharmiva)
 • Kristine Koppelhus (BioGaia)
 • Kerstin Falck (Pfizer)
 • Johanna Rissanen (SwedenBIO)

Sustainability – rapporterar till PA

 • Charlotte af Klercker (Business Sweden)
 • Cecilia Nord (Sobi)
 • Oskar Bosson (BioArctic)
 • Mattias Lindberg (Bird & Bird)
 • Emilia Hertzberg (Sahlgrenska Science Park)
 • Jonathan Gromark (BioGaia)
 • Lina Olsen Boreson (SmiLe Incubator)
 • Petra Duprez (Biotage)
 • Maria Ericson (Baxter International)
 • Anna Lundquist (Xbrane)
 • Frida Eriksson (SwedenBIO)

ATMP – rapporterar till PUT

 • Johan Hyllner (AstraZeneca)
 • Kerstin Falck (Pfizer)
 • Jan Nilsson (CombiGene)
 • Catarina Flyborg (Cytiva)
 • Petter Björquist (VERIGRAFT)
 • Eva-Karin Gidlund (NorthX Biologics)
 • Ted Fjällman (Flerie Invest)
 • Alexandra Hoegberg (SwedenBIO)

Kliniska prövningar – rapporterar till FoU

 • Adam Szulkin (Roche)
 • Andreas Fasth (ILYA Pharma)
 • Anna Fahlgren (East Sweden Medtech)
 • Arvid Söderhäll (Empros Pharma)
 • Jennie Ekbeck (Umeå Biotech Incubator, UBI)
 • Lars Johansson (Antaros Medical)
 • Marie Gårdmark (RegSmart Life Science)
 • Nina Herne (Lidds Pharma)
 • Shadi Abbas (Sirona Health Solutions)
 • Thomas Olin (Kancera)
 • Frida Lawenius (SwedenBIO)

Intellectual property (IP) – rapporterar till FoU

 • Johanna Bergh (AWA)
 • Jörgen Linde (Zacco)
 • Ylva Skoglösa (Aera)
 • Einar Pontén (Lipum)
 • Susanna Myhre (AstraZeneca)
 • Annika Unge (Bergenstråhle)
 • Jessica Martinsson (Sprint Bioscience)
 • Emily Chamberlain (AWA)
 • Per Hedman (Cirio)
 • Maja Neiman (SwedenBIO)

Dialogforum läkemedelsverket

 • Anna Fahlgren (East Sweden Medtech)
 • Andreas Fasth (ILYA Pharma)
 • Jennie Ekbeck (Umeå Biotech Incubator)
 • Karin Gedda (Isofol)
 • Nina Herne (Lidds Pharma)
 • Frida Lawenius (SwedenBIO)

SwedenBIOs kurser

Strategi- och affärsutveckling för Life science-ledare:

 • Kursledare Ingrid Heath (AdlerssonHeath)

Drug Development ATMP:

 • Programkommitté: Eva-Karin Gidlund (NorthX Biologics)

Kompetensnätverk Validering:

 • Sandra Sveder (MPya Sci&Tech)

Kompetensnätverk CMC:

 • Emelie Gralberg (MPya Sci&Tech)

Engagera dig i våra arbetsgrupper och task forces!

Att delta i en av SwedenBIOs arbetsgrupper eller task forces innebär att du aktivt bidrar till att stärka life science-sektorn i Sverige och du har möjlighet att påverka vilka frågor som organisationen ska driva. Du får också tillgång till ett ovärderligt nätverk med andra engagerade från alla delar av life science-sektorn. Arbetsgrupperna träffas cirka fyra gånger per år.

Vill du gå med i en arbetsgrupp eller task force?

Kontakta tillförordnad VD Frida Lawenius på frida.lawenius@swedenbio.se och berätta kort om dig själv och vilken arbetsgrupp eller task force du vill engagera dig i. Ditt företag måste vara medlem i SwedenBIO.