SwedenBIOs integritetspolicy

SwedenBIO värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, interna riktlinjer och rutiner.

Personuppgiftsansvarig

SwedenBIO ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är SwedenBIO Service AB, org. nr 556644-6398, Wallingatan 24, 111 24 Stockholm.

Varför använder vi dina personuppgifter?

SwedenBIO samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna prenumerera på vårt nyhetsbrev, få annan typ av information relaterad till SwedenBIOs verksamhet, anmäla dig till våra aktiviteter och event samt kontakta oss för service och information.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:

 • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem eller intressent, såsom genomförande av event, medlemsfakturering med mera.
 • Möjliggöra medlemsservice
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post samt på swedenbio.se
 • Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och branschutveckling
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

Dessutom behandlar SwedenBIO personuppgifter om medlemmar i föreningen SwedenBIO med syfte att:

 • Upprätta och hantera ditt företags medlemskap i SwedenBIO
 • Möjliggöra kommunikation och branschrelevanta erbjudanden, marknadsföring och inbjudningar via telefon, e-post och sms

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

SwedenBIO samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisationstillhörighet.
 • Tjänstetitel
 • Deltagande på event, affiliering till arbets- och fokusgrupper.
 • Vi kan även samla in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjepartstjänst.
 • Du kan själv uppdatera dina personuppgifter genom att kontakta oss på info@swedenbio.se eller per brev till SwedenBIO, Wallingatan 24, 111 24 Stockholm.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Personuppgifter om dig som är anställd på ett av våra medlemsföretag sparas så länge företaget är medlem eller du ber oss radera uppgifterna.

Om du inte längre vill ha information från SwedenBIO kan du avregistrera dig från utskick. Särskild avregistreringslänk finns med i varje utskick.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

På SwedenBIO hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

SwedenBIO säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

Dina rättigheter

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av SwedenBIO. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till: SwedenBIO Service AB, Att: Dataskyddsombud, Wallingatan 24, 111 24 Stockholm.

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut.

Rättelse av dina personuppgifter

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. SwedenBIO kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, såtillvida lagkrav inte förhindrar att vi omgående kan radera dina personuppgifter.

Ändring av integritetspolicy

SwedenBIO förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på swedenbio.se eller via e-post. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta oss.

Kontaktinformation

Du är välkommen att kontakta oss på e-post: info@swedenbio.se om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.