Påverkan på kort och lång sikt

Det akuta läget kring covid-19 och dess ekonomiska konsekvenser för branschen förtar inte behov av långsiktighet i att arbeta för förbättrade förutsättningar för svensk life science.

SwedenBIO lämnade nyligen in sitt remissvar på Vinnovas föreslagna teknikparksfunktion för ESS och MaxIV, vilket framjobbats i arbetsgruppen för FoU och ger både ris och ros och konkretisering av de förslag som lämnas. Ökat tillgängliggörande av forskningsinfrastruktur är en viktig del i att stärka Sveriges attraktionskraft för forskningsinvesteringar och att stötta de forskande produktbolagen, men transparensen behöver öka kring hur projekt får tillgång. Arbetet med att implementera life science-strategin stod på agendan då samverkansgruppen till regeringens life science-kontor möttes digitalt den 5 maj.