Fler projekt i klinisk utveckling

Årets upplaga av The Swedish Drug Development Pipeline visar att antalet svenska läkemedelsprojekt i klinisk fas ökar. För första gången har företagen i år också svarat på frågor om sina planer för framtiden och kring fördelningen anställda och konsulter.

SwedenBIO har sedan 2006 årligen kartlagt den svenska läkemedelspipelinen.
SwedenBIO har sedan 2006 årligen kartlagt den svenska läkemedelspipelinen.

I Sverige finns runt 1500 life science-företag och av dessa är 800 aktiva i olika forsknings- och utvecklingsprogram. I rapporten The Swedish Drug Development Pipeline analyseras vilka svenska bolag som driver egna projekt inom läkemedelsutveckling.

Årets analys visar bland annat:

  • Det finns 123 företag med svenskt huvudkontor som utvecklar läkemedel.
  • Av dessa 123 företag har 58 företag projekt som är under klinisk utveckling.
  • Det finns 107 projekt i klinisk fas vilket är 15 fler än förra året.
  • Onkologi och CNS är de terapiområden som har flest projekt i klinisk fas.
  • Jämfört med förra året utförs en större andel av de kliniska prövningarna i Sverige eller delvis i Sverige.
  • 42 av projekten i klinisk fas är mot indikationer som har särläkemedelsstatus, det är en fördubbling jämfört med förra året.
  • Nio av tio företag är mikroföretag med 10 eller färre anställda.
  • Inom forskning och utveckling anlitar företagen lika många konsulter som de har anställda.
  • En majoritet av företagen räknar med att öka antalet anställda eller konsulter de kommande tre åren.

Ladda ner och läs hela The Swedish Drug Development Pipeline 2015.