Dags att fylla i pipeline-enkäten!

SwedenBIO har under många år inventerat FoU-portföljen i svenska läkemedelsföretag och presenterat resultatet i The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline Report. Nu, efter ett uppehåll på fyra år, är det dags igen! Rapporten görs i samarbete med Business Sweden, Business Region Göteborg, Invest in Stockholm, Invest Skåne och Vinnova. Rapportsläpp är planerat under våren 2020.

Klicka på länken för att delta: https://www.surveymonkey.com/r/pipeline2020

Varför en rapport?
Rapporten är ett verktyg för SwedenBIO och våra partners för att marknadsföra svensk life science globalt och mer specifikt lyfta svenska företag aktiva inom läkemedelsforskning och utveckling. Rapporten tas även fram för att få en nationell överblick av branschen och dess behov för att kunna påverka så att framtida satsningar inom life science-sektorn görs där de behövs som mest.

Varför delta?
Att vara med i rapporten ger det individuella bolaget en global exponering. Via Business Sweden och regionala investeringsfrämjande organisationer får rapporten global spridning och delas flitigt på internationella möten. Genom att fylla i frågeformuläret försäkrar du dig om att korrekt information om ditt bolag presenteras i rapporten.

Vem kan delta?
Samtliga biotech- och läkemedelsföretag med huvudverksamhet och FoU-verksamhet i Sverige som har projekt i discovery, preklinisk och/eller klinisk fas. Projekt som har sin regulatoriska tillhörighet inom veterinärmedicin eller medicinteknik efterfrågas inte i denna undersökning.

Frågor?
Kontakta då Sara Gunnerås på sara.gunneras@swedenbio.se eller 0730 40 87 00