Samtal om framtiden för kliniska prövningar i Sverige

Tre branschprofiler diskuterade framtiden för kliniska prövningar i Sverige och dess påverkan på life science under ett poddsamtal.

Hur påverkar de senaste förändringarna i regelverk möjligheterna för kliniska prövningar och vilka konsekvenser kan det få för life science-sektorn och patienter i Sverige? SwedenBIOs VD Jessica Martinsson gästade nyligen Sjukvårdspodden tillsammans med Peter Asplund, regeringens tidigare utredare om kliniska prövningar och Adam Szulkin, ekosystem partner på Roche för att diskutera frågan.

“Det är i genomförandet som problemet ligger, att få sjukhus och läkare att kunna rekrytera patienter till studierna, det är där nyckeln till lösningen ligger”, inledde Jessica Martinsson.


Peter Asplund förklarade att Sverige ligger långt efter övriga nordiska länder: “I utredningen vi lämnade till regeringen gjorde vi bedömningen att situationen är bekymmersam och betonade att det finns tecken på att situationen försämras över tid. Utredningen visade att så lite som 20 procent eller färre av de förfrågningar som går till sjukvården faktiskt leder till konkret samarbete, förklarade han och konstaterade att Sverige löper risken att hamna i ett läge där antalet prövningar per hundratusen invånare hamnar under en prövning. Det är väsentligt lägre än i övriga nordiska länder där motsvarande tal ligger på cirka tre.

Adam Szulkin från Roche talade ur egen erfarenhet av att genomföra kliniska prövningar i Sverige: “Det är väldigt stora skillnader mellan olika sjukhus och regioner där det finns en del där det fungerar bra och en del där det inte fungerar bra. Det är ofta på grund av att det inte finns läkare som har tid att ta sig an den kliniska prövningen eller infrastruktur såsom kliniska forskningssköterskor eller annan personal som kan arbeta med de här studierna”, kommenterade han.

Lyssna på hela poddsamtalet på Spotify.