Premiär för SwedenBIOs utbildning i Strategi- och affärsutveckling

Förra veckan genomfördes första etappen av SwedenBIO och Läkemedelsakademins helt nyutvecklade utbildning i strategi och affärsutveckling för life science ledare.

Karoline Akerjordet, Johan Ungerstedt och Christina Östberg Lloyd var några av deltagarna på kursen, här tillsammans med kursledare Ingrid Heath

Kursen samlade 19 ledare inom life science, tillsammans med prominenta företrädare för life science från både när och fjärran, som föreläsare och vägledare kring den egna strategiska utvecklingsplanen. Kursen lotsades fram under ledning av Ingrid Heath, partner och senior rådgivare på Adlersson Heath.

– Affärsutveckling inom life science är oändligt komplext, kommenterar Ingrid. Banbrytande forskning ska kombineras med omfattande regulatoriska processer, långa ledtider och stora kapitalbehov. Våra föredragshållare har visat att det går att systematisera allt detta så att allt kan hanteras parallellt och värdet på bolagen öka successivt. Tack vare att de 19 deltagarna dessutom generöst delat med sig av sina erfarenheter har vi under de här dagarna förhoppningsvis kunnat lyfta både våra ledare och bolag.

Christina Östberg Lloyd och Karoline Akerjordet från Pharmiva är två av kursdeltagarna.

– Jag har fått en riktig nytändning, säger Christina. Möjligheten att interagera med kursdeltagarna, föreläsarna och kursledningen har varit oerhört värdefullt och engagemanget har varit ovanligt högt. Jag tror aldrig att jag på så kort tid har fått så många kontakter och infallsvinklar förr och det triggar i gång massor av tankar.

– Jag har själv erfarenhet från såväl vården som Big pharma och nu som CEO för ett litet börsnoterat bolag och innehållet har varit relevant för alla delarna av den resan. Det är hög studsfaktor, fortsätter hon.

– Jag kan bara hålla med, säger Karoline. De bästa har varit de föreläsare som bjudit på sig själva och tagit dialogen. Det är viktigt att lära sig att tänka utanför boxen, men också att koppla ihop delarna över gränserna.Kursen har tagits fram av SwedenBIO tillsammans med Läkemedelsakademin för att möta behovet av anpassad affärsutbildning.

– Det har varit jättekul med fullsatt i kurslokalen och hög och mycket generös stämning, där kursdeltagare och medverkande har delat med sig prestigelöst, säger Frida Lawenius som ansvarat för utvecklingen av kursen från SwedenBIO. Vi planerar för att genomföra kursen igen nästa år och vi har redan fått in intresseanmälningar. Men först ska vi fullfölja denna kurs, utvärdera och utveckla kursen med de erfarenheter vi nu får med oss.