Prislappen för ansökan om klinisk prövning blir 55 000 istället för 150 000 kronor

Regeringen har beslutat att stötta förutsättningarna för att flera kliniska prövningar ska genomföras i Sverige genom att fastställa ansökningsavgiften för klinisk läkemedelsprövning till 55 000 kronor.

Enligt Läkemedelsverkets beräkningar skulle avgiften ha landat på 150 000 kronor för att uppnå kravet på full kostnadstäckning, men regeringen förbinder sig att stå för mellanskillnaden.

– De kliniska prövningarna av läkemedel är viktiga för forskningen i Sverige, och regeringen har i life science-strategin uttalat målet att vi ska få fler läkemedelsprövningar hit. Genom att subventionera avgifterna för kliniska prövningar stöttar vi den viktiga forskningen, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande med anledning av beslutet.

– Det är glädjande att regeringen väljer att subventionera kostnaderna för ansökan om klinisk läkemedelsprövning, säger Frida Lawenius, vice VD för SwedenBIO. Kostnaderna för ansökan hamnar nu i bättre paritet med våra nordiska grannländer och exempelvis, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Det är dessa länder vi konkurrerar med i valet av var kliniska studier förläggs och därmed för möjligheterna att uppnå den politiska ambitionen med fler kliniska studier i Sverige.

SwedenBIO har i processen kring fastställandet av avgifterna till Läkemedelsverket för 2022-2026, framhållit betydelsen av en rimlig och konkurrenskraftig prislapp, framför allt för de mindre läkemedelsutvecklande bolagen.

– En rimlig prislapp är vid sidan av snabba och smidiga processer i tillståndsprövningen, en viktig pusselbit för Sveriges attraktionskraft för kliniska prövningar, inte minst för de mindre läkemedelsutvecklande bolagen, kommenterar Frida Lawenius.

Läs mer om hur vi jobbar för #flerkliniskaprövningarisverige på vår kampanjsida.