Rapport från svensk delegation i San Francisco

Årets JP Morgan ställde om till digitalt möte i sista stund men många aktörer som planerat att delta fysiskt var ändå på plats, så även en mindre delegation bestående av Business Sweden, Business Region Göteborg och SwedenBIO. San Francisco med Palo Alto/Silicon Valley runt hörnet är en dynamisk life science hot spot året runt och de möten vi fick till genererade samarbeten till gagn för svensk life science.

Helena Strigård, Frida Eriksson, Inger Gustafsson, Viveka Rydell Andersson, Jonas Ekstrand, Charlotte af Klercker and Iris Öhrn at a visit to Nordic Innovation House in Palo Alto.

SwedenBIO träffade bland annat vår systerorganisation Biocom, investerare och family offices med fokus på att introducera dem till svensk life science. Som medlem i SwedenBIO finns sedan tidigare möjlighet att nyttja möteslokaler i San Diego via Swedish American Chamber of Commerce, och nu har det expanderats till San Francisco och Palo Alto via olika samarbeten som etablerats. Genom Nordic Innovation House kommer SwedenBIO-bolag att kunna tas emot av en lokal community och smidigt etablera ett kontaktnät på plats. Nordic Innovation House agerar även som en inkubator på plats och kan hjälpa bolag att komma igång snabbt.

För de bolag som vill etablera sig och behöver en mer långsiktig lösning, finns Business Sweden på plats i San Francisco och Palo Alto och kan erbjuda tjänster som förenklar bolagsbildning med både praktiska och formella etableringsfrågor som företagsregistrering, lokaler och personal.

För det långsiktiga arbetet med att stärka svenska bolag är vi glada över att fokus för Business Swedens investeringsfrämjande i USA nu kommer att ligga särskilt mycket på life science under kommande år. Förhoppningsvis ger det ringar på vattnet och märks tydligt vid nästa års JP Morgan under både formella och informella mötestillfällen.

På samma sätt som det så kallade SwedenBIO-huset i Almedalen fungerar som base camp för både kansliet och medlemmar på plats så fungerade vårt hus på Sanchez Street 255 som en utmärkt möteslokal och även boende denna gång och huset är säkrat inför nästa år!