Rapport om Sveriges kapacitet att producera vaccin

Vinnova har nyligen publicerat en rapport om Sveriges kapacitet att producera vaccin. Rapporten har gjorts tillsammans med RISE på uppdrag av regeringen för att kartlägga hur vår kapacitet står sig i förhållande till omvärlden och presentera vilka synergier som finns mellan produktion av vaccin och biologiska läkemedel.

Janet Hoogstraate & Frida Lawenius

– Sverige borde ta ledning och vara drivande i ett nordiskt eller europeiskt vaccininitiativ för att åstadkomma en flexibel produktionskapacitet, tycker Janet Hoogstraate, ordförande för SwedenBIOs arbetsgrupp för processutveckling och tillverkning.

Sverige har under många år stått för hög kompetens och prestanda både inom avancerad tillverkningsindustri generellt och specifikt inom läkemedelsproduktion, som har lett till stora industriella investeringar.

– En svensk vaccinsatsning har alla förutsättningar att ligga i fronten av teknologisk utveckling. Hög kompetens och erfarenhet från FoU och tillverkningsprocesser av olika typer av biologiska läkemedel inom industri och akademi och en öppen inställning till en fri marknad för varor och tjänster gör Sverige attraktivt för en fortsatt och utökad satsning inom såväl biologiska läkemedel som vacciner, menar Frida Lawenius, vice VD på branschorganisationen SwedenBIO.

Läs rapporten här.