Regeringens nationella life science-strategi presenteras nu på engelska

Arbetet pågår med att genomföra regeringens life science-strategi. SwedenBIO är aktiva i de olika insatserna och arbetsgrupperna, men också med fakta, kunskap och dialog med regeringens life science-kontor. Nu presenteras strategin på engelska.

Varför är det viktigt att kommunicera strategin på engelska?

– Det internationella intresset för Sverige är mycket stort inom life science. Det är många aktörer som kan ha nytta av att sprida strategins ramverk och målsättningar.

Vem vill ni nå med den engelska versionen?

– Vi vill stärka långsiktiga relationer och samarbeten. Vi vill nå alla som kan ha nytta av att visa upp att Sverige tar ett samlat grepp och kraftsamlar för bättre hälsa och konkurrenskraft.

Hur kan en branschorganisation som SwedenBIO bidra till att uppnå målen?

– Ert internationella nätverkande är stort och brett, när branschorganisationerna samverkar för ett tydligt svenskt erbjudande kan vi få ännu större genomslag globalt.

Ta del av strategin här.