Remissvar om beskattning av incitamentsprogram

SwedenBIO anser att väl utformade incitamentsprogram utgör viktiga verktyg för att attrahera och behålla nyckelkompetens, vilket leder till framgångsrika företag som katalyserar tillväxt i den svenska industrin. Utredarens förslag möter inte till fullo de behov som life science sektorn har...  

… och bör därför modifieras för att kunna ge avsedda effekter i en bransch som är internationellt konkurrensutsatt och som karaktäriseras av kunskapsintensiva tillväxtföretag med stort behov av att kunna engagera global toppkompetens i såväl verksamhet som ledning. Det land som med en genomtänkt proaktiv strategi, med en hög beredskap att möta förändringar och som över lag kan erbjuda konkurrenskraftiga villkor har goda förutsättningar att få behålla men även attrahera företagsverksamhet inom en sektor med mycket högt förädlingsvärde.

Ladda ner SwedenBIOs remissvar här.

SwedenBIO ger sitt uttalade stöd till det remissvar med omfattande och nödvändiga förbättringsförslag på SOU 2016:23 som inlämnats av The Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA, före detta Svenska Riskkapitalföreningen.

Läs SVCAs remissvar här.