Replik i Aftonbladet till en nordisk ministerdialog kring produktionskapacitet av vaccin

I tisdags annonserade näringsministern och utrikeshandelsministern att de bjuder in till en nordisk ministerdialog för att ta tillvara den samnordiska produktionskapaciteten kring vaccin och inför framtida pandemier och kriser. Swedenbio delar slutsatsen att Norden är den självklara arenan för att möta behoven, men också att strategin behöver bygga på och vidareutveckla den kapacitet och de verksamheter som redan finns. Det är samarbete med denna levande och innovativa industri som en försörjningsstrategi ska bygga på.

Swedenbio har länge lyft betydelsen av Norden som arena inom life science, som värd för the Nordic Life Science Days, men också genom att samla till gemensam positionering i internationella sammanhang under samlingsnamnet ”the Nordics”.

De nordiska länderna har life science gemensamt, men med olika styrkor som gemensamt kan göra Norden till en av de ledande life science-noderna i världen. Men förutsättningen är att vi samarbetar.

Genom samarbete skapas inte bara förutsättningar för försörjningsberedskap, utan även attraktionskraft för investeringar, etableringar och kliniska prövningar, med nya innovativa behandlingar som kommer medborgarna till godo.

Det ger ett starkt signalvärde att föra upp diskussionen på högsta politiska nivå, men dialogen måste förenas med handlingskraft på flera nivåer.

Under Nordiska ministerrådet finns aktörer som Nordisk Innovation som kan få tydliga uppdrag i utvecklingen av samnordisk arena. Andra verktyg är de innovationsstödjande initiativ som pågår, exempelvis inom precisionshälsa. Utvecklingen behöver dessutom ske i nära dialog med befintlig life science-industri.

Norden hade redan i dag kunnat vara en världsledande life science region om vi bättre tagit tillvara på vår unika komplementaritet, där var och en av de länderna excellerar. Som branschorganisation för life science kommer vi ta dialogen om hur vi kan nyttja våra styrkor inom Norden vidare till nästa nivå.

Lotta Ljungqvist, ordförande, Swedenbio
Frida Lawenius, vice vd, Swedenbio

Länk till repliken i Aftonbladet.