Så ska regeringen få EMA till Sverige

Beslutet om ny värdstad för den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, kan fattas redan i juni. Just nu väntar många på de kriterier som ska vara vägledande för beslutet. Vissa uppgifter har läckt ut, bland annat att det viktigaste är att EMA ska kunna vara i full operativ drift redan första dagen efter flytten från London. Just detta är ett bärande budskap i det marknadsföringsmaterial som tagits fram för att stödja Stockholm-Uppsala som EMA:s nya hemvist.