Så ska Sverige bli ledande inom biologiska läkemedel

Vetenskapsrådet och Vinnova satsar gemensamt över 100 miljoner kronor på att skapa tre nya centrum som erbjuder starka forsknings- och utvecklingsmiljöer inom området biologiska läkemedel.

Målet är att Sverige ska bli en ledande nation på området och satsningen ingår i ett större forskningsprogram på 320 miljoner och är en del i regeringens strategiska samverkansprogram inom life science.

Inom respektive centrum ska flera av våra största läkemedelsbolag arbeta tillsammans med universitet, högskolor och andra aktörer inom hälso- och sjukvården, forskning, utveckling och innovation.

Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova, framhåller att satsningen på sikt ska ge förutsättningar för exportframgångar, tillväxt och nya arbetstillfällen.

I ett pressmeddelande meddelar Vinnova att följande centrum får finansiering med sammanlagt 104 miljoner kronor. Minst lika mycket tillkommer i medfinansiering från parterna som medverkar.

CAMP – Centre for Advanced Medical Products, 48 miljoner
Ska etablera sig som en internationellt erkänt centrum med fokus på tillväxt i industrin och i små och medelstora företag, klinisk praxis, forskning och utbildning, avancerad produktionsteknik och ett framstående innovations- och företagsklimat. På längre sikt kan centrumet bidra till att attrahera investeringar från den globala life science industrin, inklusive läkemedel, biotech, medicinsk teknik och servicenäring.
25 parter under ledning av Umeå universitet
Centrumföreståndare: Pontus Blomberg, pontus.blomberg@karolinska.se

CellNova – centre for development and production of next generation biological drugs, 40 miljoner
Centrumet bygger på omfattande forskning inom områden relevanta för utveckling av biologiska läkemedel. Forskare med stor erfarenhet av kliniskt utvecklingsarbete medverkar också, inklusive läkemedelsutveckling, hälsoekonomi och regulatoriska frågor. Arbetet inom forskningsprogrammen och projekten kommer att genomföras i nära samarbete med de industriella deltagarna.
10 parter under ledning av KTH
Centrumföreståndare: Sophia Hober, sophia@kth.se

NextBioForm – Utvecklings- och formuleringscentrum för nästa generations biologiska läkemedel, 16 miljoner i en första etapp
Centrumet ska fokusera på att förbättra beredningsformer och produktion av biologiska läkemedel. Samarbetet ska överbrygga gapet mellan bioprocess och läkemedelstillverkning.
17 parter under ledning av RISE
Centrumföreståndare: Anna Fureby, anna.fureby@ri.se