Samarbete mellan CRO:er och mjukvaruleverantör ger bättre system

Det är lättare att starta nya samarbeten med någon man redan känner – och är det inte just det vi på SwedenBIO försöker åstadkomma genom våra nätverk? Vi satte oss ned med medlemmarna Vivologica, Truly Labs och Redoxis för att prata om hur de strålat samman i ett samarbete kring VivoLogicas dokumentationssystem.

VivoLogica, Truly Translational och Redoxis

Vänster: Kajsa Wiklund, VivoLogica. Höger: Maryam Mostajeran, Per-Ola Önnervik och Charlott Brunmark från Truly Labs, med Nina Woodworth och Pontus Kjellman från Redoxis.

På pappret borde Redoxis och Truly Labs, två CRO-bolag som sitter grannar i Medicon Village i Lund, vara konkurrenter med varandra. I verkligheten är de inkörda i ett samförstånd sedan länge och ser sina respektive nischområden som kompletterande.

“Vi är ett bra exempel på hur vi borde vara rivaler, men vi känner varandra väl och vi har alltid sökt sätt att samexistera istället. Jag tror att det gör oss bättre, det visar på att man har så mycket att vinna på att ha ett community där vi kan dela erfarenheter och best practices,” säger Karin von Wachenfeldt, VD på Truly Labs.

Det är kanske därför inte undra på att de båda bolagen omfamnat samarbetet med en tredje part – mjukvaruföretaget VivoLogica i Stockholm – på liknande sätt. VivoLogica tillhandahåller mjukvara, och CRO:erna i sin tur bidrar med feedback som kan förbättra systemet – något som gagnar alla tre parter.

VivoLogica erbjuder ett system som samlar dokumentation från in vivo-studier och gör forskningsdata tillgängligt i realtid. Systemet integrerar regulatoriska krav och operationella processer och tillhandahåller den data som måste kunna uppvisas för in vivo-studier.

Malin Hultqvist Hopkins, VD på Redoxis, betonar vikten av ett smidigt system för dokumentationshantering, och skämtar lite om det egna företaget tidigare pappershögar.

”Kajsa Wiklund (interim VD på VivoLogica) har ju varit på besök hos oss och sett mängden av papper och listor och anteckningar som följer med varje experiment, som vi brukade tampas med innan vi implementerade VivoLogica. Att kunna strömlinjeforma arbetet som vi utför och försäkra att allting vi gör är uppdaterat och regelrätt, att kunna spåra allting och försäkra oss om att vi får korrekta resultat är viktigt”, säger Malin.

Utveckling i samarbete

Tillsammans med Redoxis och Truly Labs vidareutvecklar VivoLogica sitt system med input från de två CRO-bolagen.

”Det är väldigt täta samarbeten för att utveckla ett system som passar Truly och Redoxis arbetssätt, så det är mer ett utvecklingssamarbete skulle jag kalla det,” säger Kajsa.

Karin höjer blicken ytterligare, och påpekar att det inte bara gagnar Truly och Redoxis att de arbetar nära VivoLogica.

”Det här samarbetet handlar om att möjliggöra för svenska CRO-bolag att leverera support till prekliniska studier med hög kvalitativ och etisk standard, med komplexa modeller, högkvalificerad personal, och en hög nivå på dokumentationen. Här finns all dokumentation bevarad i varje steg – från labbet till dataleverans till kunden – utan risk för att information kan förvrängas eller förloras längst med vägen,” säger hon.

SwedenBIOs möte blev katalysator

Medan VivoLogica hade varit i kontakt med Redoxis och Truly Labs tidigare var det på SwedenBIOs medlemsexklusiva executive dinner i fjol där samarbetet fick vingar och lyfte från marken.

”Det är så viktigt att det finns platser där svenska företag kan träffas lite slumpmässigt och ha tid att inte bara lyssna på någon presentation eller så, utan verkligen bara mötas och mingla och hitta nya möjligheter, och det är det bästa med den sortens möten som SwedenBIO anordnar”, säger Karin.

Nina Woodworth, chief operational officer på Redoxis, stämmer in: “Här får man kontakt med personer som man annars inte hade träffat. Vissa bolag hade man stött på i alla fall för att man är i samma affärsområde eller har något samarbete, men under dessa tillställningar får man chansen att prata med folk som man inte hade stött på annars”, säger hon.

”Det är alltid lättare att ge sig in i långa projekt eller samarbeten med någon som man redan har en relation till och känner – från början vet man att man är på samma våglängd och vad man kan förvänta sig”, sammanfattar Malin.