Sara Gunnerås ny kontaktperson på SwedenBIOs EU supportkontor

Via supportkontoret erbjuds små och medelstora bolag (SME) kostnadsfri rådgivning och stöd gällande Horizon2020 och Eurostars.  

De senaste åren har Tuulikki Lindmark hjälpt bolag med ansökningar till EU-programmen. Från och med juni finns Tuulikki på Uppsalabolaget Disruptive Materials, och Sara Gunnerås, tidigare analyschef på SwedenBIO blir ny kontakt på supportkontoret.

SwedenBIOs EU supportkontor är en del av EU SME Support 2020 – ett branschöverskridande supportkontor för små och medelstora bolag. EU SME Support 2020 har en egen webbsida där du hittar information om utlysningar, infomöten, event med mera. Via webbsidan www.eusme.se når du även supportkontorets helpdesk.

Har du life science specifika frågor? Kontakta då Sara direkt via SwedenBIOs EU supportkontor: www.swedenbio.se/eu-support-office