Sebastian Blomstrand växlar upp SwedenBIOs digitala kanaler

Med en rasslande start på kommunikationsåret 2021 – både hos medlemmar och SwedenBIO – finns ett stort behov att nå ut med nyheter och branschfrågor. Det är med värme som vi välkomnar Sebastian Blomstrand, studerande på Medieinstitutet, till en sex veckor praktikperiod.

– Som communications intern kommer jag att lyfta life science-branschens framgångar och medlemmarnas behov i olika forum, bland annat genom att fylla webbsidan och sociala kanaler med aktuell och relevant content. Först ut är en kampanj för att öka antalet kliniska prövningar i Sverige, berättar Sebastian Blomstrand.

Praktikarbetet innebär också marknadsföring av SwedenBIOs nätverksträffar såsom NLSDays – Nordens största partneringevent inom life science. Sebastian har en kandidatexamen i engelsk litteratur och är utbildad inom copywriting/content creation.