Sju förslag till forsknings- och innovationspropositionen

SwedenBIO har ombetts lämna in inspel till Utbildningsdepartementet med deadline 31/10. Totalt har sju förslag till regeringen tagits fram genom samarbete med arbetsgrupperna för public affairs och FoU samt en rad andra medlemmar.

Förslagen går på djupet med vad och hur som behöver förändras och har valts ut baserat på att de lämpar sig att implementera i en forskningspolitisk proposition. I tillägg skickar SwedenBIO återigen sitt inspel ”Sveriges internationella attraktionskraft och lyskraft som life science-nation” som togs fram inför nationella life science strategin, eftersom det från regeringens sida inte vidtagits några väsentliga insatser för att åstadkomma denna attraktionskraft och lyskraft.

Idag släpps det första förslaget i serien och under varje dag i Forskpropsveckan kommer vi dela ett nytt förslag med er!

Följ alla ”släpp” på lifesciencesweden.se och i sociala medier @SwedenBIO!

Läs hela inspelet här: SwedenBIOs inspel till FoI