SME-bolagens behov kring kliniska prövningar i fokus vid lansering av LV och SwedenBIOs dialogforum

Den 24 maj invigdes dialogforumet om kliniska prövningar för små och medelstora bolag av Läkemedelsverket och SwedenBIO, i samband med lanseringen av det första digitala seminariet i en seminarieserie om tillståndsprocesser vid kliniska prövningar.

Vid invigningen talade Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket, live från studion om vikten av att möjliggöra för små och medelstora bolag (SME-bolag) att genomföra kliniska prövningar i Sverige.

”Vi är väldigt stolta idag när vi kan från Läkemedelsverkets sida tillsammans med SwedenBIO få bjuda på lite kunskaper kring det vi tycker är viktigast av allt, nämligen kliniska prövningar. Kliniska prövningar utgör ju grunden för all klinisk forskning”, sa Björn Eriksson.

”För oss är det ett fokus att mindre företag ska kunna bedriva klinisk forskning i det här landet. Det är en bas för vår life science-utveckling; utan livskraftiga mindre bolag förstår vi att vi är i en mycket sämre situation. Så därför vill vi satsa lite extra på lite mindre företag”, fortsatte han.

Frida Lawenius, vice vd på SwedenBIO, talade vid invigningen om att många SME-bolag väljer att lägga sina kliniska prövningar i utlandet – något som dialogforumet hoppas kunna ändra på genom ökat kunskapsutbyte mellan Läkemedelsverket och bolagen.

”Det finns så klart många orsaker till att prövningar hamnar utanför Sverige och vi måste agera på flera fronter för att skapa konkurrenskraftiga villkor för kliniska prövningar, men en aspekt är tillståndsprocessen. För att Sverige ska vara konkurrenskraftigt för kliniska prövningar behövs smidiga processer med korta ledtider och förutsägbarhet”, sa Frida Lawenius.

Gunilla Andrew-Nielsen, enhetschef för kliniska prövningar på Läkemedelsverket är en av de drivande bakom dialogforumet och Läkemedelsverkets innovationskontor. Hon vill se att trösklarna sänks för SME-bolagen när de vill komma i kontakt med myndigheten.

”Vi vill att bolagen ska känna att Läkemedelsverket är en slags ’partner’ till bolagen i läkemedelsutveckling. Vi vill vara med i dialogen med de mindre bolagen och finnas till hands för dem”, sa Gunilla Andrew-Nielsen.

Anmäl dig till kommande seminarium

Den digitala seminarieserien består av tre till delar som sänds den 31 maj, 7 juni och 14 juni, samtliga datum kl 11:30-13:00. Anmälan är gratis och görs på Läkemedelsverkets hemsida.