Södertälje skapar större konkurrenskraft inom hållbar produktion

När Södertälje Science Park invigdes den 30 januari innebar det starten på en kraftsamling för att stärka och utveckla ny kompetens inom hållbar produktion.

Ambitionen är att bli en innovativ utvecklingsarena och kunskapsnod för hållbara produktionsflöden. Bakom samarbetet står Södertälje kommun, KTH, Scania, AstraZeneca och Acturum.

Södertälje Science Park och nya KTH Södertälje erbjuder gemensamt 1 200 nya utbildningsplatser och forskartjänster i en helt nyuppförd anläggning signerad Acturum.
Invigningen förrättades gemensamt av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kommunstyrelsens ordförande (S) i Södertälje Boel Godner, Sigbritt Karlsson, rektor vid KTH, Södertälje Science Parks styrelseordförande, Leif Östling, Henrik Henriksson, VD på Scania, Jan-Olof Jacke, VD på AstraZeneca och ordföranden i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Peter Wallenberg Jr.

– Det blir spännande att följa satsningen i Södertälje för att se vad som går att åstadkomma med ett välfungerande samarbete mellan kommun, näringsliv och akademi, säger Jonas Ekstrand, VD på SwedenBIO och en av många besökare på invigningsdagen.

Läs mer i pressmeddelandet från Södertälje Science Park.