Sol, vind och saltvatten

"Semester är inte så dumt. Kan jag säga nu när jag testat att koppla bort totalt. Jag är en så kallad integrerare och trivs med att ha jobbet med mig i mobilen vart än jag går. Men den här sommaren behövde jag göra en total reset. Det skedde i vågorna på västkusten, som nybliven surf-aspirant. Notera prepositionen här, jag har ännu inte kommit dithän att jag befinner mig ovanpå vågorna utan företrädelsevis just i. Jag har svalt mycket saltvatten. Men ungefär vart tionde försök lyckades. Tillräckligt för att jag inte skulle ge upp. På ́t igen."

Man kommer ganska långt med pannben, det vet alla de som försökt sig på att driva ett life science-företag framåt. Ungefär vart tionde projekt når marknaden. Och det är ju dit vi ska, förstås. Poängen med det arbete som sker inom svensk life science är att sätta nya redskap, läkemedel och andra typer av behandlingar i händerna på patienter och hälso-och sjukvård, eller skapa möjligheter för andra life science-bolag att göra sin grej. Jag ska inte orda om värdet av de nio av tio försöken som slutar på sandbotten, för ni liksom jag vet redan att även misslyckanden kan föra oss framåt i det längre perspektivet. Det kan vara små saker som behöver justeras, eller så bör man tänka om totalt. Vet man vad som inte fungerar, så ökar möjligheterna att hitta rätt vid nästa försök.

Poängen med att vara del i en community är i mångt och mycket att dela med sig av egna lärdomar och dra nytta av andras. Nu i höst finns det många tillfällen att göra just det. På efterfrågan av medlemmar har SwedenBIO tagit fram kursen ”Strategi- och affärsutveckling för life science-ledare –ta kontroll över bolagets resa mot framgång”. Här delar erfarna experter med sig av hur du tar reda på vilken marknad som är mest värdefull och lättast att etablera sig på, hur du tar rätt regulatorisk väg, hur du skyddar produkträttigheterna på effektivast sätt, hur du hittar en lämplig ägarstruktur och hur du får till en långsiktig finansiering. För att nämna några av blocken. Genom att nyttja tillgångarna vi har i den egna medlemskretsen kan vi tillhandahålla en kurs vars kostnad ligger en nolla under jämförbara kurser.

Vid årets SwedenBIO Summit den 8 december kommer vi att djupdyka i hur du accelererar tillväxten i ditt bolag och redan den 14 september får vi ÄNTLIGEN välkomna alla medlemsbolag till Executive Dinner, som sker i formen av en galamiddag på Winterviken i Stockholm. Jag kan gå i god för att det kommer att bli spektakulärt. Vill ni vara med så är det hög tid att anmäla er!

Mycket av vårt arbete kretsar kring att skapa plattformar för er att bygga affärsnätverk. Men vi sitter också på en unik möjlighet att i kraft av våra 300 medlemmar ge branschen en stark röst. Det är lönlöst att ryta i åt vågorna och vindarna, men det går att få gehör från beslutsfattare. Lyckas vi förklara era behov, och sätta dem i ett sammanhang, så rör det på sig. Vi arbetar för forskningsvänliga företagsskatter (check FoU-avdrag och lättnader i expertskatt), för att beslutsfattare ska greppa betydelsen av näringslivets forskning (check inrättande av samverkansprogram och ökat tillgängliggörande av forskningsinfrastruktur), ett välsmort finansieringslandskap (check ökat institutionellt kapital för life science-bolag och generösare villkor för hur mycket det statliga, institutionella kapitalet kan gå in med) och ett 40-tal andra frågor. Hur gör vi det? Jo, ni gör. Med över hundra aktiva medlemsrepresentanter går vi både djupt och brett. Vi på kansliet agerar flygledartorn.

Det krävs uthållighet, ihärdighet och precision för att få gehör bland beslutsfattare, kombinerat med en tät medlemsdialog. En av våra stjärnor som bidragit till just detta, Nicole Hanzon, ska efter sex år hos oss ge sig ut på nya äventyr och nu letar vi efter hennes efterträdare som Communications Manager. Annonsen ligger ute nu och jobbet verkar så kul att jag vill söka det själv. Sprid gärna! Laddad med många timmar av sol, vind och (salt)vatten är jag glad över att få vara tillbaka på Sveriges viktigaste jobb, att få bidra till life science-branschens tillväxt. Lite senare i höst piper jag förhoppningsvis över till San Diego för att spana in hur de lyckas så väl. Både på vågorna och på marknaden.

Jag hoppas att vi ses på Executive Dinner innan dess!

/Helena