SwedenBIO del av nytt EU-supportkontor för små och medelstora företag

Från den 1 april ingår SwedenBIO i ett nytt konsortium som driver ett gemensamt supportkontor som ska stötta företag som vill delta i Horisont 2020.

VINNOVA och Tillväxtverket finansierar tillsammans ett nytt ”Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020”. Syftet med supportkontoret är att öka den svenska medverkan i projekt som finansieras av EU:s forskningsprogram Horisont 2020.

Supportkontoret ska ge kostnadsfri rådgivning till företag som önskar ansöka och delta i en EU-utlysning.

Det har även tidigare funnits supportkontor, bland annat SwedenBIO:s EU Support Office och EU SME Support på RISE. Med det nya större supportkontoret kommer aktiviteterna samordnas under ett och samma paraply. Nytt är också att det finns EEN-kontor i supportorganisationen vilket innebär bättre möjligheter att nå ut brett med information och stöd till småföretag.

I det konsortium som står bakom det nya supportkontoret finns 8 parter:

 • Fyra institut inom RISE:
  SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut *
  Acreo Swedish ICT *
  Swerea IVF*
  Innventia.
 • Sweden Bio
 • LTU Business* (LTU= Luleå Tekniska Universitet)
 • Uminova Innovation AB (Umeå)*
 • IVL Svenska Miljöinstitutet

*EEN-kontor

Supportkontorets kärnuppgifter kommer att vara:

 • rådgivning och stöd samt informationsspridning
 • utbildning samt workshops kring relevanta aspekter av Horisont 2020
 • etablera forum för erfarenhetsutbyte och nätverksskapande

De personer som ska bemanna supportkontoret har hög kompetens för uppgiften, där merparten av personerna har flerårig tidigare rådgivningserfarenhet vad gäller små och medelstora företag och forskningsfinansiering, IPR frågor, finansiella frågor och affärsrådgivning. För företag verksamma inom life science är bästa ingången till det nya supportkontoret via Tuulikki Lindmark som är stationerad på SwedenBIO. Stödverksamheten är öppen för alla företag som söker råd och information kring aktuella och kommande utlysningar inom Horisont 2020.

Supportkontoret är igång och arbetar från och med 1 april och har fått finansiering för tre år, med möjlighet till förlängning.

Kontakt:

Tuulikki Lindmark
tuulikki.lindmark@swedenbio.com
0702 33 25 57

Läs mer: VINNOVAs pressmeddelande.