SwedenBIO kommenterar innovationsutredningen: ”Alltför snävt perspektiv!”

Nu har SwedenBIO lämnat över sina synpunkter på utredningen ”Innovation som drivkraft – från forskning till nytta” till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att se över innovationsstödssystem vid lärosätena för att stärka Sveriges innovationskraft.

Frida Lawenius, vice vd på SwedenBIO anser att utredningen har varit alltför snäv.

– Det finns stora vinster att göra i ett väloljat innovationssystem, men tyvärr har utredningen enbart analyserat och lämnat åtgärder till stöd för de innovation som kommer från idéer hos lärosätenas egen verksamhet och som tar vägen via lärosätenas innovationskontor och holdingbolag. Detta är ett alltför snävt perspektiv på hur nya produkter och tjänster utvecklas och kommersialiseras och ger en skev bild av hur innovationsidéer växer fram. I själva verket skapas innovationerna ofta i skärningspunkten mellan olika verksamheter – företag, sjukvård och akademi – genom forskningssamarbeten eller genom människors rörlighet och relationer.

SwedenBIO efterlyser därför en mer genomgripande översyn av hela innovationssystemet, som inkluderar strategisk samverkan, infrastrukturer och statligt riskkapital och inte bara lärosätenas innovationskontor och holdingbolag.

Klementina Österberg, vd för holdingbolaget GU Ventures betonar vikten av ett starkt finansiellt ekosystem.

– Utredningen har gett oss en unik möjlighet att få våra röster hörda om att merparten av de idéer, som vi jobbar med i anslutning till lärosätena, är av disruptiv art och innebär att helt nya teknologier och affärsmodeller kan växa fram. Dessa återfinns framförallt inom life science området. Vår bedömning är dock att förslaget finansiellt sett är alldeles för svagt, det är ju inga pengar som riktas till att på riktigt få idéerna på fötter. Så om holdingbolagen inte har investeringsresurser att satsa i dessa idéer, kan Sverige knappast få fram fler och starkare innovationsprojekt från akademin.

Helén Fält är VD för Quretech Bio som grundades 2010 för att kommersialisera världsledande forskning från Umeå universitet, Sverige och Washington University, St Louis, USA.

Från er egen utvecklingsresa, vad har varit viktigast för att lyckas ta projektet från akademisk forskning till där ni befinner er idag?

– Det har varit stark forskning och uthållighet, stöd från innovationskontor, inkubator och långsiktiga investerare. Väldigt viktigt att från början få stöd att hantera IP-frågor så att man skapar goda förutsättningar för framtiden.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som behöver komma till för att underlätta för framstående innovationsprojekt inom life science att lyckas?

– Det finns bra stöd och det behövs verkligen mjuka medel för att övergången från akademin till bolag ska underlättas. Att man också kan få stöd för kritisk teknik verifiering där det inte går att få akademiska medel för och det är för tidigt för investerare. För att bredda möjligheterna till att Sverige får innovativa produkter, är det en fördel om man inte sätter för snäva kriterier för att få stöd, ex vis en tidsgräns, för hur länge man anses vara innovativ. Det tar lång tid att utveckla ett läkemedel och oftast har man startat bolaget enbart för att hålla patent innan verksamheten kan komma igång.

Läs SwedenBIOs remissvar här.

Läs utredningen här.