SwedenBIO kommenterar partiernas satsningar på life science

Tidningen Life Science Sweden har låtit sju riksdagspartier svara på frågor kring hur de vill satsa på svensk life science. SwedenBIO har därefter kommenterat förslagen.

Överlag är det politiska engagemanget för life science stort vilket är mycket positivt. Det har gjorts satsningar på life science och medicinsk forskning de senaste åren som lagt en bra grund. Men det saknas fortfarande en tydlig och koordinerad plan som innefattar alla de politikområden som berör life science.

SwedenBIO vill bland annat se politiska insatser som:

  • Långsiktigt och kraftfullt får ihop de tre politikområdena näring, forskning och sjukvård genom en life science-ansvarig minister.
  • Ser över det statliga riskkapitalet och stärker stödet till företag som är i högriskfasen där de behöver 10-50 miljoner för att verifiera sin forskning och förfina produkten.
  • Ger svensk vård större utrymme att delta i utvecklandet av nästa generations behandlingar och incitament för vården att satsa på nya innovationer.
  • Har ökat fokus på att behålla och attrahera högteknologisk produktion i Sverige.

Du hittar SwedenBIO:s samlade kommentarer här.
Partiernas svar kan du läsa här.

För ytterligare kommentarer, kontakta Ingrid Heath, vice vd och policychef på SwedenBIO: ingrid.heath@swedenbio.com eller 0701 74 76 33.