SwedenBIO kommenterar regeringsförklaringen

SwedenBIO ser flera positiva signaler för en bra politik för life science med den nya regeringen.

I regeringsförklaringen som presenterades den 3 oktober återkom statsminister Stefan Löfven till sina planer på ett innovationsråd och en nyindustrialisering av Sverige. Life science är sedan tidigare ett uttalat prioriterat område i det arbetet och där ser vi fram emot en bra dialog så att den utformas på bästa möjligaste vis.

Ambitionen att koordinera de övergripande insatserna för innovation direkt under statsministern är lovande eftersom det krävs samordning av flera olika politikområden. På samma sätt hoppas SwedenBIO att näringsdepartementet får ett tydligt uppdrag att koordinera de specifika satsningar som nu krävs för att stärka svensk life science.

Att den nya regeringen vill fortsätta satsa på att Sverige ska vara en ledande forskningsnation är också en viktig signal, svensk life science vilar i stora delar på en stark och oberoende akademisk forskning.

SwedenBIO välkomnar de nya ministrar som nu fått ansvar för de politikområden som påverkar life science. Vi ser särskilt fram emot en fortsatt dialog med närings- och innovationsministern Mikael Damberg, ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, folkhälso- sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström och finansminister Magdalena Andersson.

Kontakt:

Jonas Ekstrand, vd SwedenBIO
0703 02 08 96, jonas.ekstrand@swedenbio.com

Ingrid Heath, vice vd och policychef SwedenBIO
0701 74 76 33, ingrid.heath@swedenbio.com