SwedenBIO söker Communications Manager

Sveriges nationella branschorganisation för life science, SwedenBIO, söker nu en Communications Manager till att ansvara för att leda och utveckla organisationens kommunikationsarbete. Vår verksamhet expanderar snabbt och ställs därmed inför nya möjligheter i takt med att medlemsskaran ökar. Med våra ca 300 medlemsföretag inom främst biotech, pharma och healthtech ger vi life science-branschen en stark röst gentemot beslutsfattare samtidigt som vi fungerar som ett affärsnätverk för våra medlemmar.

Vårt kommunikationsarbete är centralt för att få hjulen att snurra i den virtuella organisation som SwedenBIO utgör, med fem anställda medarbetare, men över 100 representanter från medlemsbolagen i olika roller. Med hjälp av dessa fångar och utvecklar du organisationens behov och synlighet via medlemmarna. Som Communications Manager kommer du exempelvis att ansvara för arbetsgruppen Public Affairs & Communications.

Du kommer också att arbeta tätt ihop med Vd och Vice vd kring SwedenBIOs strategiska positionering, för att nå ut med rätt budskap, vid rätt tillfälle. Arbetet är agilt och förutsätter en hög grad av professionalism.

Ansvarsområdet är integrerat med all övrig verksamhet. Exempelvis kommer du att ihop med kollegor ansvara för att anordna nationella och internationella event, exempelvis SwedenBIO Summit och Nordic Life Science Days, där programinnehåll utformas i samarbete med medlemsbolag.

Som en kugge i ett litet team med ett stort uppdrag är viljan att bidra till att hela verksamheten rullar viktig. Du bör vara prestigelös och trivas med att dina arbetsuppgifter varierar, vara bekväm med att hugga in på högt som lågt. Du tar både en drivande roll i att utveckla våra kommunikationskanaler strategiskt och med medlemsnytta i fokus, samtidigt som du fullföljer och själv implementerar de projekt du initierar.

SwedenBIOs synlighet och impact har ökat tack vare verktyg som nyhetsbrev, sociala medier, utspel i allmänmedia och branschpress där relevans, udd och timing är centralt. Samtidigt är kommunikation hos oss lika mycket en fråga om att ha en löpande dialog med medlemmarna för att kunna fånga deras behov och utmaningar.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Erfarenhet från tidigare roller inom branschen är meriterande. Med en stark profilering mot policy och påverkansarbete i befintligt team så är erfarenhet av detta av mindre vikt. Däremot behöver du förstå betydelsen av att agera snabbfotat i situationer som rör politiska beslutsprocesser.

I dina arbetsuppgifter ingår:

– Att fånga upp kommunikationsbehov och intressant content i medlemskretsen för spridning i interna kanaler (nyhetsbrev, webb, podd-avsnitt m.m.) och externa (artiklar och reportage i branschpress, intervjuer i allmänmedia).

– Att sköta mediakontakter nationellt och internationellt och arbeta strategiskt för att utöka dessa.

– Att ansvara för pressrum, pressutskick och omvärldsbevakning.

– Att tillsammans med medlemmar vidareutveckla SwedenBIOs betydelse som digital mötesplattform med nischat material inom t.ex. Affär & Finans, kompetensförsörjning och andra teman som ligger nära medlemsbolagens vardag.

– Att planera för och genomföra vårt årliga event SwedenBIO Summit med ett programinnehåll som fångar de affärsnära utmaningar som är aktuella för branschen.

– Att tillsammans med medlemmarna i din arbetsgrupp säkra kommunikation kring de insatser som sker i verksamheten, från påverkansarbete till event, kurser, rapporter och internationell verksamhet.

– Att samarbeta med våra nordiska systerorganisationer för att nå ut internationellt med Norden som life science-region


Anställningsvillkor
SwedenBIO omfattas av kollektivavtal.

Arbetsplats
Stockholm

Urval och intervjuer
Kommer att ske löpande. Tillträdesdag enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan till helena.strigard@swedenbio.se
Ange referens Communications Manager.

Kontaktpersoner

Helena Strigård, vd
helena.strigard@swedenbio.se
073 6402805

Frida Lawenius, vice vd
frida.lawenius@swedenbio.se
070 35157560

Om oss
SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Våra ca 300 medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, immaterialrätt och juridik. Vi organiserar hela ekosystemet från enskilda entreprenörer till stora globala life science-företag. Gemensamt för våra medlemmar är att de utvecklar medicinska innovationer som förbättrar människors hälsa och bidrar till ekonomiskt välstånd i Sverige och världen.