SwedenBIO stärker teamet med klinisk kompetens

Den 15 mars fick vi ytterligare en ny medarbetare till SwedenBIO då Johanna Assadi Rissanen klev på som projektkoordinator.

Johanna har en bakgrund som sjuksköterska på Karolinska Sjukhusets traumaenhet. Ett karriärbyte ledde henne till en roll på ett IT-bolag och nu är vi glada att få dra nytta av Johannas breda bakgrund till SwedenBIOs arbete för medlemmarna. Johanna kommer bland annat att ta sig an insatser som rör förutsättningarna för att bedriva kliniska prövningar och medlemmarnas allt starkare behov av en gränsyta mot hälso- och sjukvården.

– SwedenBIO känns för mig som den perfekta platsen att kombinera mina erfarenheter, mitt intresse för life science och min vilja att utvecklas inom projektledning. Jag har fått ett otroligt varmt välkomnande och ser fram emot att få jobba tillsammans med ett så kompetent team.

Av över 200 sökande valde vi tillslut Johanna, som vi ser som ett viktigt tillskott för oss på kansliet att förstå förutsättningarna att förse Sverige med en modern sjukvård. Hon kommer också stärka vår projektledningskapacitet, vilket alltid behövs hos oss.