Välkommen till årets stora inspirations- och nätverksträff!

Fyll på med nya krafter - den 6 december ses vi på Grand Hôtel i Stockholm. Temat för årets SwedenBIO Summit möte är styrelsearbete.

Fyll på med nya krafter genom att lyssna till inspirerande tips från styrelseexperter. Styrelsen har en viktig funktion men intar inte alltid den roll som hade behövts för att maximera bolagets utfall, och när bolagen utvecklas ställs nya krav på styrelsen. Under SwedenBIO Summit 2017 går vi igenom olika aspekter av styrelsens roll i företaget och individens roll i styrelsen.

När? Onsdagen den 6 december 2017. Kaffe serveras från 12.30. Seminarieprogrammet börjar klockan 13.00, följt av mingel från 17.00.
Var? Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm

Preliminärt program

12.30 Registrering och kaffe
13.00 SwedenBIO nu och i framtiden
13.45 Fruktstund och mingel
14.30 SwedenBIO 15år
14.50 Oncopeptides, vinnare av SwedenBIO Award 2017
15.10 Kaffe och mingel
16.00 Styrelsearbete med Styrelseakademin & Calissendorff Swarting
17.00 Stormingel

SwedenBIO Summit är exklusivt för medlemmar. Alla anställda i våra medlemsföretag är välkomna att delta kostnadsfritt.

Anmäl dig till SwedenBIO Summit här!