SwedenBIO välkomnar ny life science fond – Eir Ventures reser 76 milj. euro

I juli lanserades Eir Ventures och på bara några veckor har nästan 200 företag ansökt om finansiering från den nya fonden. Fonden stöds av ett starkt investerarsyndikat bestående av Saminvest, European Investment Fund (EIF), Vækstfonden, Novo Holdingsoch ytterligare privata investerare. Sex svenska universitet har också investerat i fonden genom det gemensamma holdingbolaget Svenska Stjärnor.

– Planen är att investera i 2-3 företag redan i år och på lång sikt tänker vi ha 12-15 i portföljen. Vi kommer att göra investeringar i både nystartade och etablerade företag och fokusera särskilt på innovationer från Nordens ledande universitet och inkubatorer, säger Stephan Christgau, Founding Partner på Eir Ventures

Han ser investeringsmöjligheter i den obalans av bolag och antalet specialiserade life science-investerare som finns i regionen. Även om internationella investerare blir alltmer medvetna om företag i denna region – något SwedenBIO jobbar aktivt för – behövs ofta en lokal ankarinvesterare för att investera.

– På Eir Ventures har vi alla ett mycket brett nätverk av internationella investerare och vi prioriterar att bygga starka syndikat i de företag vi går med i. Vi kommer också att vara en aktiv partner för våra portföljbolag för att se till att de fokuserar på de aktiviteter som skapar mest värde.

Eir Ventures främsta fokus kommer att vara företag som utvecklar nya läkemedel, men fonden kan också investera i digital hälsa och medicinsk teknik. Bakom fonden står Magnus Persson, Andreas Segerros, Stephan Christgau och Amanda Hayward, som alla har lång erfarenhet från life science-satsningar. Fonden är registrerad i Sverige men har kontor i både Stockholm och Köpenhamn.