SwedenBIOs remissvar: Nej till avgiftshöjning av kliniska prövningar

Det är en uttalad ambition att öka antalet kliniska prövningar i Sverige, med flera nationella initiativ. Att kraftigt höja avgifterna för kliniska prövningar rimmar illa med dessa intentioner. Regeringen bör därför finansiera system- och strukturförändringar förknippade med övergången till EU-förordningen samt överväga subventioner av kostnaderna för handläggning av ansökningar för att möjliggöra konkurrenskraftiga handläggningsprocesser till en rimlig kostnad. Det bidrar till att göra Sverige till ett attraktivt och konkurrenskraftigt land för kliniska prövningar från såväl Sverige som omvärlden.

Läs SwedenBIOs remissvar till Socialdepartementet här.