SwedenBIOs styrelseledamot ny VD i P.U.L.S. AB

Sarah Fredriksson, styrelseledamot i SwedenBIO har utsetts till ny VD i PULS och efterträder Pontus Ottosson. Hon kommer att tillträda sin befattning senast vid halvårsskiftet.

Ur pressmeddelande från P.U.L.S. AB:

Sarah Fredriksson har en civilingenjörsexamen inom bioteknik och är för närvarande VD på bioteknikbolaget Edvince AB, Lund. Hon har en doktorsexamen från Lunds universitet och efter sin examen grundade Sarah bioteknikbolaget Genovis AB, som senare börsnoterades. Sarah ledde verksamheten som VD fram till 2015. Sarah är även engagerad i branschen genom olika styrelseuppdrag inom Life Science och som affärsutvecklare vid SmiLe incubator i Lund. Hon har ett stort personligt intresse för innovationer och entreprenörskap inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik.

– Vi är mycket glada över att ha kunnat knyta Sarah Fredrikssons betydande erfarenheter, kompetens och ledarskap till PULS för genomförandet av bolagets strategiska inriktning och satsning mot en ökad portfölj av innovativa projekt, kommenterar Ragnar Lindqvist, styrelseordförande i PULS.

– Läkemedelsutveckling är hårt styrd av regulatoriska krav och därför relativt förutbestämd, varför den tidiga fasen i projekten är mest spännande. Då kan en strategisk analys av ett erfaret team göra stor skillnad för projektets framtid från idé till patient. PULS har valt en mycket intressant position på marknaden och lyckats väldigt bra med de projekt de tagit sig an hittills med goda möjligheter till väl genomförda exits. Jag är glad att jag fått förtroendet att få vara med att leda PULS tillsammans med ett kunnigt och framgångsrikt team och medlemmarna i PULS unika partnerskap, kommenterar Sarah Fredriksson.

Bolagets nuvarande VD, Pontus Ottosson, kommer att sluta sin anställning i PULS i månadsskiftet april/maj för att övergå till annan anställning i sin hemort Göteborg.

– Det har varit inspirerande att vara med att bygga PULS till att bli en väletablerad och ledande aktör inom Life Science. Med den breda och djupa kompetens som finns inom PULS partnerskap har det varit en ynnest att få jobba med alla duktiga och engagerade personer. Efter 13 år är det dags för mig att gå vidare med nya utmaningar i mitt närområde, säger Pontus Ottosson.

– Pontus Ottosson har under sina år i PULS starkt bidragit till bolagets nuvarande position som en betydande aktör för utveckling och kommersialisering av produktidéer inom Life Science. Vi riktar ett stort tack till Pontus och önskar honom lycka till med framtida uppgifter, avslutar Ragnar Lindqvist.

P.U.L.S. AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Ragnar Lindqvist, styrelseordförande, 0709-777 217
Sarah Fredriksson, tillträdande VD, 0702-614 575
Pontus Ottosson, avgående VD, 0705-359 334