SwedenBIOs verksamhetsberättelse 2021

Nu finns SwedenBIOs verksamhetsberättelse 2021 tillgänglig att läsa.

I verksamhetsberättelsen informerar vi om hur vi arbetat under föregående år för att uppfylla våra mål. Vi berättar om hur vi arbetat för att våra medlemmar ska kunna stärka sina affärsnätverk, hur vi spridit fakta och kunskap samt hur vi jobbat med att ge branschen en stark röst.

Life science-branschens betydelse för samhällets krisberedskap hamnade i fokus i samband med pandemiutbrottet och har under 2021 fortsatt att generera behov av snabbfotade insatser av SwedenBIOs medlemmar och kansli.

Medlemsbas 2021

Under 2021 anslöt 41 bolag som nya medlemmar och vid årets slut samlade SwedenBIO 313 medlemsföretag. Av dessa var 75% life science-företag och resterande bestod av tjänsteföretag och samarbetsorganisationer.

SwedenBIOs medlemsföretag bestod under 2021 av life science-företag, tjänsteföretag, och samarbetsorganisationer.

En särskilt stark medlemstillväxt har skett inom segmentet healthtech/ medtech/ diagnostics, och SwedenBIO spänner nu brett över svensk life science, med fokus på de bolag som har verksamhet i Sverige i form av forskning, utveckling och/eller produktion. Vi har även fått ett ökat antal medlemmar bland internationella bolag med säljkontor i Sverige. Dessa båda trender gör oss starkare som organisation och som bransch – helheten har blivit vår nisch.

Internationell uppkoppling

Vår bransch är internationell i alla avseenden, från forskning till marknad. Inom samtliga verksamhetsområden strävar SwedenBIO därför efter en stark internationell uppkoppling mot life science-noder runt om i världen.

Vi verkar bland annat för att positionera Norden som en attraktiv life science-region för investeringar, etableringar och samarbeten. Detta är naturligtvis ett långsiktigt arbete, men vi kan redan se tydliga framsteg i form av ett rekordhögt deltagande av internationella investerare vid årets Nordic Life Science Days, ett ökat avtryck i internationell media samt ett genombrott i hur de nordiska regeringarna nu arbetar för att samla sina insatser för den nordiska life science-industrin.

Stärkt kansli och engagerade arbetsgrupper

Under året etablerades ett större kommunikationsteam inom SwedenBIO, dels genom nyanställning av en kommunikationschef och en digital kommunikatör, dels genom att tydligare samla konsulter och andra resurser som nyttjas för olika insatser.

Vi kan arbeta brett tack vare våra arbetsgrupper, task forces och andra engagerade
medlemsrepresentanter
. Dessa hjälper oss att svara på remisser, planera och genomföra
kampanjer, uppvakta beslutsfattare och mycket mer.

Våra medlemsrepresentanter har under 2021 gjort omfattande insatser i de arbetsgrupper som life science-kontoret driver inom vaccinproduktion/ samhällsberedskap, ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) och hälsodata. Rapporter och förslag har levererats till regeringskansliet.

Vi är stolta och tacksamma över att tillsammans med våra 313 medlemsföretag har bidragit till en stark svensk life science-bransch som levererar allt större värden till hela samhället – patienter och deras anhöriga, sjukvården och en bred skara finansiärer som omfattar allt från individuella småsparare till de stora pensionsfonderna.

Läs verksamhetsberättelsen i sin helhet här.