Bidra till Pipelinerapporten 2015

SwedenBIO inventerar årligen den svenska portföljen av projekt inom läkemedelsforskning. Informationen används som underlag för att påverka och förbättra förutsättningarna för att driva life science-företag i Sverige, samt för att marknadsföra Sverige som ett attraktivt life science-land.

Länk till enkäten: Drug Development Pipeline Survey 2015

Vem ska svara? Enkäten vänder sig till samtliga biotech- och läkemedelsföretag med huvudkontor och FoU-verksamhet i Sverige som har projekt i preklin till fas III. Enkäten innehåller även frågor om produkter som fått marknadsgodkännande under året som gått. (Projekt som har sin regulatoriska tillhörighet som medicinteknisk produkt efterfrågas inte i denna enkät.)

Syftet med rapporten? Att få en överblick av branschen och dess behov för att kunna påverka så att framtida satsningar inom life science-sektorn görs där de behövs som mest. Rapporten tas även fram för att marknadsföra svensk life science globalt och specifikt lyfta svenska företag aktiva inom läkemedelsforskning och utveckling.

Rapporten presenteras på SwedenBIOs CEO Summit den 2 december. Rapporten skickas even elektronisk till dig som deltagit.

För frågor kontakta Nicole Hanzon, projektledare, tfn: 0706 – 96 36 33 nicole.hanzon@swedenbio.se

The Swedish Drug Development Pipeline

2015 är det tionde året i rad som rapporten sammanställs av SwedenBIO, den nationella branschorganisationen för life science-företag i Sverige. Undersökningen görs med stöd från VINNOVA.

Läs förra årets rapport här

Information in English

Your company has been selected to participate in this survey and your answer will play an important role to show and market the strengths of the Swedish research in the area of drug discovery and development. The report is performed by SwedenBIO – the Swedish Life Science Industry Organization, with support form VINNOVA. Read the last years report above.

Link to the survey: Swedish Drug Development Pipeline Survey 2015