Tips inför USA-notering – nytt faktablad från Nasdaq och Baker McKenzie

Intresset från svenska noterade bolag att göra en så kallad ”dual listing” i USA har ökat kraftigt. Varje år väljer ca 15 europeiska bolag att notera sig på Nasdaq USA, och de senaste åren har vi sett ett ökat intresse för en Nasdaq USA-notering från Norden. Med Ymab, Orphazyme, Calliditas och nu senast Galecto som exempel. Dessa bolag har valt att notera sig via en traditionell IPO eller en dual listning kombinerad med en kapitalanskaffning riktad mot både amerikanska och nordiska investerare. Överväger ni en USA-notering? I faktabladet får ni värdefulla tips.

Faktabladet hittar du här