TLV efterlyser nya medicintekniska produkter för digital bilddiagnostik

Just nu genomför Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV en så kallad temaspaning för att identifiera nya medicintekniska produkter för digital bilddiagnostik med fokus på radiologi och patologi. Det handlar om produkter som utför någon form av automatiserad granskning eller analys av digitala bilder och därmed fungerar som ett beslutsstöd för ansvariga kliniker. Fredrik Tamsen, utredare på TLV berättar mer.

Vad är syftet med temaundersökningen?

– Att fånga upp intressanta medicintekniska produkter inom automatiserad digital bilddiagnostik. Det kan till exempel handla om en programvara som indikerar områden med tumörceller i patologiska preparat eller markerar förändringar på lungröntgen. Tanken med sådana produkter är att de ska kunna stödja klinikern i sin bedömning. TLV:s temaspaningar går ut på att få en överblick inom ett specifikt område för att sedan presentera en sammanställning för regionernas samverkansmodell för medicinteknik. I slutändan är syftet att MTP-rådet, inom regionernas samverkansmodell, ska fånga upp intressant medicinteknik till sina nationella rekommendationer.

Vilka företag önskar ni hör av sig och hur går man tillväga?

– Alla företag som har produkter inom området kan höra av sig. Det kan även alla som arbetar med, eller av någon annan anledning har kunskap om, produkterna. På TLV:s hemsida finns mer information och ett formulär som man fyller i: https://www.tlv.se/medicinteknik/temaspaningar/pagaende-temaspaningar.html.

Har ni något medskick till SwedenBIOs medlemmar tillika life science-företagen?

– Ta chansen att tipsa om produkter och sprid informationen! Målet är att hitta lämpliga produkter för nationellt ordnat införande i Sverige, så att patienter över hela landet får nytta av den nya tekniken.

Vad hoppas du på för utfall?

– Jag hoppas på många intressanta tips. Automatiserad digital bilddiagnostik är ett spännande område där jag som civilingenjör och läkare känner mig övertygad om att det kommer att få en allt större användning framöver.