Ny ordförande för arbetsgruppen för processutveckling och tillverkning

Torkel Gren är verksam på Recipharm som Senior Sales Director och från och med april är han ordförande i SwedenBIOs arbetsgrupp för processutveckling och tillverkning. I gruppen finns även representanter från AstraZeneca, APL, BiQ Pharma, CobraBio, GE Healthcare, SP, Pfizer och Valneva.

Nominering av Torkel Gren, Senior Sales Director, Recipharm, till ordförande i Arbetsgruppen Processutveckling och Tillverkning:

Torkel Gren har en gedigen och relevant bakgrund inom life science. Efter sin apotekarexamen 1988 började Torkel en industrikarriär på ACO/KABI/Pharmacia & Upjohn samtidigt som han doktorerade i farmaceutisk vetenskap i Uppsala. Han har sedan haft ett flertal ledande roller inom industrin och behärskar en stor del av processen från drug discovery till development, patent, affärsutveckling, försäljning och marknadsföring. Processutveckling är en specialitet och Torkel har erfarenhet som QP. Han är ledamot med stort personligt engagemang i SwedenBIOs Arbetsgrupp för Processutveckling och Tillverkning. Idag är Torkel Gren verksam på Recipharm, som Senior Sales Director. Med den övergripande och specialiserade kompetens samt det personliga engagemang Torkel besitter och det nätverk han har är Torkel rätt person att leda SwedenBIOs arbetsgrupp för processutveckling och tillverkning.

Om SwedenBIOs arbetsgrupp för processutveckling och tillverkning

SwedenBIO har sex arbetsgrupper. Dessa driver opinion, tar fram kunskapsunderlag och fungerar som referensgrupper i olika sakfrågor. Arbetsgruppen verkar för att stärka kompetensen inom produktutveckling och tillverkning och för att Sverige ska vara ett attraktivt land för tillverkande företag.

Läs mer om SwedenBIOs sex arbetsgrupper här.