Träffa SwedenBIO i Almedalen

För de av er som bokat in första veckan i juli i Visby så är dagarna säkert redan fyllda av allehanda spännande möten. SwedenBIO är på plats från söndag till och med torsdag: Välkommen till seminarium mån 2/7 klockan 10.30 eller träffa oss i SwedenBIO-huset.

SwedenBIO arrangerar seminarium med LIF och Swedish Medtech

Sverige är ett starkt life science-land. Men vi kan bli än bättre. Sedan flera år tillbaka har politiska beslutsfattare pekat på life science-sektorn som en framtidsbransch. Vi vill ha mer forskning, fler kliniska prövningar, mer tillverkning och mer samarbete mellan universitet, företag och sjukvård.

Medverkande:

 • Jenni Nordborg, chef, Sveriges nationella life science-kontor
 • Lars Hjälmered, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Jennie Nilsson, riksdagsledamot, Socialademokraterna
 • Helena Strigård, vice VD, SwedenBIO
 • Anders Blank, VD, LIF
 • Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish Medtech

Moderator: Jonas Vikman, chef samhällskontakter, LIF

Tid: måndag 2 juli, klockan 10.30 – 11.30
Plats: Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Arrangeras av: LIF, SwedenBIO och Swedish Medtech

Till programmet eller till handlingsplanen.

SwedenBIO medverkar även i flertalet paneler, bland annat:

Life Science Sweden:
Om det är kandidatbrist idag, hur ska det då bli imorgon?

Många upplever kandidatbrist och företag och organisationer ser redan konsekvenserna. Vad kan vi göra för att dagens hot om bristande kompetens ska förvandlas till morgondagens möjlighet att kunna rekrytera rätt chefer och medarbetare?

Medverkande:

 • Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten
 • Ylva Williams, vd Stockholm Science City
 • Sara Jupiter, Rekryteringskonsult Poolia Life Science & Engineering
 • Dag Larsson, senior sakkunnig på Läkemedelsindustriföreningen
 • Maria Karlgren, senior forskare och lektor Uppsala universitet
 • Björn Ursing, program director SwedenBIO
 • Loth Hammars, moderator.

Tid: måndag 2 juli klockan 10.00 – 10.55
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14
Arrangeras av: Poolia Life Science, MedTech Magazine, Life Science Sweden

***

Science for Life Laboratory:
Ökad tillgänglighet till nationell forskningsinfrastruktur inom life science

Nationella forskningsinfrastrukturer vid våra universitet är viktiga tillgångar och bidrar till Sveriges fortsatta globala konkurrenskraft som forsknings- och innovationsnation. Regeringens forskningsproposition 2016/17:50 betonar vikten av en ökad tillgänglighet till akademiska forskningsinfrastrukturer för samtliga forskande organisationer i Sverige, inklusive industri och sjukvård. Dock finns det idag inga tydliga riktlinjer för hur denna tillgänglighet skall säkerställas i praktiken. Har vi de organisatoriska formerna och flexibiliteten som krävs för att våra forskningsinfrastrukturer skall ge maximal nytta till hela forskningssamhället i Sverige?

Medverkande:

 • Jenni Nordborg, chef, Life Science kontoret, Näringsdepartementet
 • Björn Halleröd, huvudsekreterare, RFI, Vetenskapsrådet
 • Eva Tiensuu Janson, professor, dekanus, Uppsala Universitet
 • Helena Strigård, vice VD och policychef, SwedenBIO
 • Annika Jenmalm Jensen, infrastruktursdirektör, SciLifeLab, Karolinska Institutet
 • Tomas Lundqvist, Life Science Direktör, MAX-IV, Lunds Universitet
 • Anna Sandström, Scientific Relations Director, AstraZeneca
 • Lars Hammarström, samverkanskoordinator, SciLifeLab, KTH.

Tid: tisdag 3 juli klockan 13.00 – 14.00
Plats: Uppsala universitet, Cramérgatan 3
Arrangeras av: Uppsala Universitet, MedFarm, SciLifeLab

***

Sprint Bioscience:
Vill regeringen att all avkastning på svensk life science-forskning ska gå till utlandet?

Life science-sektorn befinner sig i en strukturomvandling. Värdekedjan ser annorlunda ut idag än för tio år sedan och förändringen pågår ständigt. Både små och stora företag måste anpassa sig till nya arbetssätt. Ett stort antal kliniska studier pågår i svenska bolag, men få av projekten når marknaden i svensk regi. Hur behåller vi kompetens, patent och innovationskraft i landet? Och hur får vi fler bolag att växa och bli stora i Sverige?

Medverkande:

 • Jenni Nordborg, regeringens life science-samordnare
 • Per-Arne Håkansson (S), Näringsutskottet Riksdagen
 • Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd (M), Stockholm
 • Björn Ursing, programdirektör, SwedenBIO
 • Karin Meyer, vd, Apotekarsocieteten
 • Jessica Martinsson, COO, Sprint Bioscience
 • Niklas Ekdal, moderator.

Tid: torsdag 5 juli klockan 15.15 – 16.00
Plats: Dagens Nyheter, Strandvägen 4
Arrangeras av: Dagens Nyheter, Sprint Bioscience

***

Träffa oss i SwedenBIO-huset!

Tveka inte att kontakta oss för att boka ett möte. Vi finns på plats från söndag till och med torsdag. Kontakta oss på info@swedenbio.se för mer info.

För ett konkurrenskraftigare life science-Sverige!

Läs mer i handlingsplanen.