Trendspaning med Torkel Gren

Torkel Gren är en av SwedenBIOs nya styrelseledamöter. Vi passade på att prata med honom om trender i branschen.

Välkommen in i styrelsen Torkel. Om du i ett ord skulle sammanfatta vad som kommer att vara vägledande för branschen mot framtiden, vad skulle det då vara?

Mognad! Jag menar att branschen håller på att växa upp och närmar sig sina bästa år. Det jag tänkte på är att vi har allt fler bolag med bärkraft både i sina idéer och förmåga att skaffa kapital och kompetens och som förmår att realisera sina idéer.

Den bilden kan vi från SwedenBIO bekräfta, det är styrkebesked på styrkebesked från de mindre bolagen nu. Vad är det som har hänt, har du någon spaning kring vad som är annorlunda idag vad gäller de små bolagen?

Ja, jag ser att många är beredda att offra en karriär inom akademi eller storföretag för att starta eget och utveckla sina egna idéer och att det inte längre uppfattas som konstigt eller fult att kommersialisera vetenskap. Tvärtom ser många att de verkligen kan göra skillnad genom att starta och driva små bolag.

Är det en kulturförändring som är på gång?

Ja det tycker jag. Nu går förändringar i kultur alltid långsamt men jag upplever att det är lite mindre dramatiskt att ta steget in i företagsvärlden nu än för 10 år sedan.

Vad skulle det innebära i framtiden om vi utvecklar en kultur av att det är värdefullt och fint att bygga företag på forskningsidéer?

Det skulle innebära att vi får en tröskeleffekt som accelererar värdeskapandet. Det råder ingen brist på bra idéer men vi har för få människor som är beredda att satsa stenhårt på att kommersialisera sina idéer. Vi skulle kunna få större utväxling på allt vi satsar på forskning, med starka universitet, motiverade forskare, lärarundantag osv.

På GuldBIOGalan valde vi att dela ut priser i fyra olika kategorier. Tycker du att valet av priskategorier speglar den ökade mognaden?

Ja, absolut. Priserna visar att vi har individer med en stark kompetens och att vi kan använda den kompetensen på ett bara sätt. En trend är att det våras för dem som har bredd i sin kompetens, för de multikompetenta. En annan att nya kompetenser skapas i samspel mellan olika bolag. Idag är det självklart att ta hjälp av andra och naturligt för individer att röra sig mellan olika områden och organisationer.

Vilka är vinsterna för bolagen?

Jag skulle säga att man blir vinnare genom att vara generös. Genom att samverka med varandra får vi inte bara bättre lösningar på olika utmaningar men det ger också ett överlägset kompetensbyggande.

Det talas om en rejäl växtvärk i branschen. Känner du igen den bilden?

Jag tror att många känner av lite växtvärk men det är ju egentligen bara ett symptom på framgång. Men visst måste vi hantera vår växtvärk. Kompetensförsörjningen är en av våra stora utmaningar. Vi har hög kompetens inom de flesta områden men för få personer. Vi behöver fler huvuden och här har vi alla ett ansvar för att skola in och utveckla kommande generationer av kompetens.

Vad är det för sprängkraft vi sitter på gemensamt inom ramen för SwedenBIO och vad kan vi åstadkomma ihop? Vilken är dynamiten som tar oss in i framtiden?

The power of the Community. SwedenBIO samlar människor med stor kunskap och ett oerhört engagemang för life science. När vi utbyter idéer med varandra, när vi tar del av varandras erfarenheter, när vi drar nytta av varandras kunnande frigörs oerhörda krafter. Det är kanske inte är riktigt som en explosion mer som snigeldynamit. Man flyttar berg fast lite långsammare.

Har du som nybliven styrelseledamot något budskap till dina branschkollegor inom detta community?

Dra nytta av den mognad som finns. Lär av dem som lyckats. Alla projekt är unika men det finns samtidigt mycket att lära av hur andra har gjort. Och var inte rädda för att ta in nya anställda, och att växla upp dem. Tillsammans kan ni uträtta stordåd!