Utvärderingen av EMA-kandidaterna offentlig

EU-kommissionen har offentliggjort den sedan länge emotsedda utvärderingen av de 19 anbud som kommit in när det gäller att få bli nytt värdland för EMA. Kommissionen har, som tidigare meddelats, inte rankat länderna som vill ta över den europeiska läkemedelsmyndigheten.