Vägledning framtagen med SKR om frivillig bemanning av vården

Hälso- och sjukvården har stora behov av personal med anledning av den pågående pandemien. Många, såväl enskilda som företag, har redan frivilligt ställt sin arbetskraft till regionernas förfogande. Inom life science-branschen finns många med kvalificerade hälso- och sjukvårdskompetenser som är lämpade att stötta upp hälso- och sjukvården, om behov uppstår, för att hantera ett stort antal vårdbehövande.

SwedenBIO har därför tillsammans med Swedish Medtech, Swedish Labtech och LIF tagit fram en gemensam vägledning med Sveriges Kommuner och Regioner för de verksamheter som är intresserade av att ge medarbetare möjlighet att rycka in i vården.

Företag som har förutsättningar att avvara kompetens och har medarbetare som är intresserade av att stötta upp hälso- och sjukvården, kan på frivillig grund välja att träffa en överenskommelse med sina medarbetare som ger medarbetaren möjlighet att anmäla sitt intresse till regionen.

Vägledningen innehåller de ansvarsförhållanden och villkor som gäller mellan företaget och regionen när en medarbetare tillfälligt arbetar för regionen. Särskilt viktigt att tänka på är att det är företagets försäkringar vid arbetsskada och arbetssjukdom som gäller om regionen hyr in personal från företaget. Saknar företaget arbetsskadeförsäkring, TFA, är medarbetaren även oförsäkrad vid sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Företaget har också kvar ett delat arbetsmiljöansvar för medarbetaren. Om medarbetaren däremot tar tjänstledigt och blir tillfälligt anställd av regionen gäller regionens ansvar, villkor och försäkringar fullt ut.

Samtidigt som frågan om bemanning inom hälso- och sjukvården är angelägen, är det viktigt att komma ihåg att många företag i branschen är hårt ansträngda och spelar andra avgörande roller. Höga leveranskrav och initiativ för att snabbt få fram vaccin eller terapier för att möta Covid-19-utbrottet sätter dessutom ytterligare tryck. Det är högst angeläget att produktionskapaciteten och utvecklingsarbetet kan upprätthållas generellt för att möta olika former av hälsoutmaningar. Avsikten med vägledningen är inte heller att verksamhetskritisk kompetens ska lämna sina uppdrag.

Frida Lawenius
Vice vd SwedenBIO

Länkar:

Vägledningen:
Gemensam vägledning avseende nyttiggörande av kompetens från life science-industrin i regionernas hälso- och sjukvård med anledning av den pågående pandemin

Pressmeddelande, skr.se:
Samarbete mellan regioner och life science-industrin