VD till SwedenBIO (Ansökningsdatumet har passerat)

SwedenBIO, den nationella branschorganisationen för life science i Sverige med över 300 medlemsföretag, söker nu ny VD!

Notera att vi inte längre tar emot ansökningar för den här tjänsten då sista ansökningsdatumet var 28:e oktober.

SwedenBIO är en icke vinstdrivande medlemsorganisation, högsta beslutande organ är föreningsstämman som också utser organisationens styrelse. Den dagliga verksamheten drivs av ett kansli som är lokaliserat i centrala Stockholm och som leds av VD.

SwedenBIOs vision är att driva frågor som gör att Sverige kan erbjuda attraktiva förutsättningar för life science-bolag att växa och utvecklas, liksom för internationella bolag att fatta beslut om att förlägga verksamhet i Sverige.

Detta görs genom att främst fokusera inom 3 områden: 1) bygga starka affärsnätverk, 2) sprida fakta och kunskap, 3) ge branschen en stark röst i samhällsdebatten.

Rollen

Denna position är ansvarig för att leda SwedenBIOs organisation och engagemang i Sverige såväl som internationellt. Tjänsten rapporterar till SwedenBIOs styrelseordförande.

Ansvar

Att leda SwedenBIOs kansli

 • Att leda kansliet (innefattande 8 medarbetare) samt löpande förvaltning, inkl. ekonomi.
 • Skapa och upprätthåll en teamkultur som värderar och driver hög prestanda, stödjer innovation och utmanar status quo, samt utveckla medarbetare.
 • Säkerställa full efterlevnad av lokala lagar och förordningar, såväl som interna policyer.

Politik, media och offentliga angelägenheter

 • Fungera som primärt ledande ansikte som representerar SwedenBIO.
 • Fungera som övergripande ledare för SwedenBIOs insatser för externa policyfrågor och företräda organisationen mot politik, beslutsfattare och media.
 • Ytterligare stärka SwedenBIO profil, rykte och nätverk bland nationella och regionala intressenter genom effektivt intressentengagemang och relationshantering.
 • Förespråka en gynnsam affärsmiljö för lifescience och, i förekommande fall, tillgång till kapital, forskningsinfrastrukturer, kompetens och investeringsklimat, inkl. skatter.

Medlemmarna

 • Att ansvara för relationen med SwedenBIOs medlemmar och säkerställa medlemsnytta.
 • Stärka medlemmarnas nätverksbyggande och kompetensutveckling genom olika event som SwedenBIO Summit, Nordic Life Science Days, etc.
 • Leda, organisera och utveckla SwedenBIOs arbetsgrupper för att utveckla life science-branschen.

Kvalifikationer

 • Har en kandidatexamen (eller högre) inom naturvetenskap, hälsa, politik, offentlig förvaltning, juridik, ekonomi eller ett relaterat område.
 • Erfarenhet av life science innovation och näringsliv.
 • Erfarenhet av att arbeta i en arbetsledande befattning samt en bevisad förmåga att etablera och upprätthålla effektiva partnerskap.
 • Visar en gedigen förståelse för life science och en demonstrerad förmåga att främja policyfrågor relaterade till finansiering, immateriella rättigheter, hälsosystem, industripolicy och regelreformer.
 • Är en strategisk tänkare, med förmåga att tillämpa insikter på utmaningar/möjligheter.
 • Har utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsförmåga och är flytande i svenska och engelska.

Ansök

Sista ansökningsdatumet har passerat.