Över 500 läkemedelsprojekt i svensk pipeline

SwedenBIOs omfattande kartläggning av de svenska läkemedelsprojekten i preklinisk och klinisk fas är äntligen här! Och resultatet är ett upplyftande styrkebesked.

– Pipelinerapporten ger en ögonblicksbild om svensk läkemedelsutveckling just nu, men sätter det också i perspektiv bakåt i tiden samt i internationell jämförelse. Detta gör att rapportens data är relevant för alla som vill använda fakta för att fatta bättre beslut”, säger Dr Maja Neiman, SwedenBIO:s science relations manager som lett datainsamlingen och produktionen av rapporten.

Onkologi och neurologi är terapiområdena som dominerar. Nästan en tredjedel utvecklas inom cancerområdet. Flest projekt rör små molekyler (59%), men biomolekyler står starkt (28%) och andelen cell- och genterapier (ATMP) (12%) har ökat sedan tidigare år.

Här hittar du alla SwedenBIOs rapporter

SwedenBIO kartlägger årligen hur det går för branschen. Det kan handla om läkemedelsprojekt eller kapitalfrågor. Rapporterna används både av medlemmar, export- och investeringsfrämjande organisationer samt utländska aktörer för att lära sig mer om branschen och hitta samarbetsprojekt. De fungerar också som kunskapsunderlag i dialog med beslutsfattare om vad branschen behöver.

Fullmatad kurs i läkemedelsutveckling

Att få en överblick över alla steg som är ett måste från ax till limpa är det som gjort denna utbildning så populär. Många av deltagarna är erfarna, men kurser vänder sig till såväl juniora som seniora medarbetare som vill få en ”crash course” inom hela processen kring läkemedelsutveckling.

När utbildningen gick av stapeln för sjunde gången deltog Marta Schiavon från Lundbeck i Köpenhamn och Eva Filmström, Calliditas Therapeutics i Stockholm och de är eniga.

– Det är fantastiskt att ha en kurs där man får se helheten i läkemedelsutveckling. Just att den adresserar hela värdekedjan gör att många pusselbitar faller på plats, menar Eva och Marta håller med. Det är riktigt svårt att hitta en sådan här utbildningsmöjlighet på engelska, så när jag läste om den visste jag att det var något jag inte ville missa.

Den fullmatade kursen i läkemedelsutveckling samarrangeras av SwedenBIO och Läkemedelsakademin.

Kursen ”Biologics, Drug Development ”går nästa gång den 31 maj till 2 juni 2022.

Strategi- och affärsutvecklingskurs för life science-ledare

I oktober genomfördes första etappen av SwedenBIO och Läkemedelsakademins helt nyutvecklade utbildning i strategi och affärsutveckling för life science-ledare.

Kursen samlade 19 ledare inom life science, tillsammans med prominenta företrädare för life science från både när och fjärran, som föreläsare och vägledare kring den egna strategiska utvecklingsplanen. Kursen lotsades fram under ledning av Ingrid Heath, partner och senior rådgivare på Adlersson Heath.

Christina Östberg Lloyd och Karoline Akerjordet från Pharmiva är två av kursdeltagarna.

– Jag har fått en riktig nytändning, säger Christina. Möjligheten att interagera med kursdeltagarna, föreläsarna och kursledningen har varit oerhört värdefullt och engagemanget har varit ovanligt högt. Jag tror aldrig att jag på så kort tid har fått så många kontakter och infallsvinklar förr och det triggar i gång massor av tankar.

– Jag har själv erfarenhet från såväl vården som Big pharma och nu som CEO för ett litet börsnoterat bolag och innehållet har varit relevant för alla delarna av den resan. Det är hög studsfaktor, fortsätter hon.

– Jag kan bara hålla med, säger Karoline. De bästa har varit de föreläsare som bjudit på sig själva och tagit dialogen. Det är viktigt att lära sig att tänka utanför boxen, men också att koppla ihop delarna över gränserna.

Kursen har tagits fram av SwedenBIO tillsammans med Läkemedelsakademin för att möta behovet av anpassad affärsutbildning.

Kursen ges nästa gång den 19-21 oktober + 24 november, 2022.

Snabba fakta från “The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2020”

Företag med huvudkontor i Sverige forskar just nu fram nya läkemedel

Läkemedelsprojekt pågår, varav över hundra inom cancerområdet

Av läkemedelsbolagen kommer från akademin eller hälso-/sjukvården