Över 400 läkemedelsprojekt i svensk pipeline

SwedenBIOs omfattande kartläggning av de svenska läkemedelsprojekten i preklinisk och klinisk fas är äntligen här! Och resultatet är ett upplyftande styrkebesked.

– Fler företag har nått till fas III eller är på väg mot godkännande av nya produkter. Glädjande är att antalet anställda i bolagen har ökat, framförallt i de minsta bolagen, konstaterar Sara Gunnerås, redaktör för rapporten.

Sedan den förra kartläggningen 2016 har antalet projekt ökat från 369 till 420 stycken. Onkologi och neurologi är terapiområdena som dominerar. Nästan en tredjedel, 128 projekt, utvecklas inom cancerområdet. Och hela 26% av projekten riktar sig mot en sällsynt sjukdom.

Här hittar du alla SwedenBIOs rapporter

SwedenBIO kartlägger årligen hur det går för branschen. Det kan handla om läkemedelsprojekt eller kapitalfrågor. Rapporterna används både av medlemmar, export- och investeringsfrämjande organisationer samt utländska aktörer för att lära sig mer om branschen och hitta samarbetsprojekt. De fungerar också som kunskapsunderlag i dialog med beslutsfattare om vad branschen behöver.

Fullmatad kurs i läkemedelsutveckling

För sjunde gången gick den fullmatade kursen i läkemedelsutveckling av stapeln, samarrangerad av SwedenBIO och Läkemedelsakademin. Många av deltagarna (men inte alla!) är erfarna men att få en överblick över alla steg som är ett måste från ax till limpa är det som gjort utbildningen så populär. Marta Schiavon från Lundbeck i Köpenhamn och Eva Filmström, Calliditas Therapeutics i Stockholm är eniga.

– Det är fantastiskt att ha en kurs där man får se helheten i läkemedelsutveckling. Just att den adresserar hela värdekedjan gör att många pusselbitar faller på plats, menar Eva och Marta håller med. Det är riktigt svårt att hitta en sådan här utbildningsmöjlighet på engelska, så när jag läste om den visste jag att det var något jag inte ville missa.

Snabba fakta

Företag med huvudkontor i Sverige forskar just nu fram nya läkemedel

Läkemedelsprojekt pågår, varav över hundra inom cancerområdet

Av läkemedelsbolagen kommer från akademin eller hälso-/sjukvården