Rapporter och faktablad

SwedenBIO kartlägger årligen hur det går för branschen. Det kan handla om läkemedelsprojekt eller kapitalfrågor. Rapporterna används både av medlemmar, export- och investeringsfrämjande organisationer samt utländska aktörer för att lära sig mer om branschen och hitta samarbetsprojekt. De fungerar också som kunskapsunderlag i dialog med beslutsfattare om vad branschen behöver.

Kurser

I samarbete med Läkemedelsakademien anordnar SwedenBIO olika kurser årligen. Kurserna riktar sig till personer i olika befattningar inom life science och är unika.

Life Science Barometer

Varje år producerar SwedenBIO Life Science Barometern – en faktabaserad ögonblicksbild av den svenska life science-sektorn som möjliggör välgrundade affärsbeslut och en starkare bransch.

Webbinarier och poddar

Varje år producerar SwedenBIO olika webbinarier och inspelningar från våra events. Dessa, samt andra audiovisuella produkter såsom poddar, finns samlade här.

Snabba fakta från “The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2023”

Företag med huvudkontor i Sverige forskar just nu fram nya läkemedel

Läkemedelsprojekt pågår, varav över hundra inom cancerområdet

Av läkemedelsbolagen kommer från akademin eller hälso-/sjukvården