Inrätta ett program för explorativ samverkansforskning inom Life Science

SwedenBIOs inspel till den forskningspolitiska propositionen Förslag 2 av 7.

SwedenBIO:s bedömning:

Samarbetsklimatet behöver stärkas för att säkra både näringslivets FoU-investeringar och framtidens exportintäkter inom Life Science och idag saknas medel för att attrahera och sänka trösklarna för explorativ samverkansforskning som möjliggör en sådan utveckling. Sådana medel skapar incitament för ofta välfinansierade forskare att samverka med företag och sänker trösklarna för både stora och små att förlägga sådana högriskprojekt här.

SwedenBIOs förslag:

Vinnova, gärna i samråd med Vetenskapsrådet inrättar ett Program för explorativ samverkansforskning inom Life Science (100 mkr/år).
– Centra, Projekt och Mobilitet (industridoktorander, industri-postdocs och sabbaticals i annat bolag eller sektor)

Läs mer om hela förslaget här.