Life Science-strategin – implementering via temagrupper

Sveriges nationella life science-strategi som publicerades i slutet av 2019 ska nu omsättas i handling. SwedenBIO driver på för detta genom att vara aktiv i samtliga av de temagrupper som under perioden 2020-2022 ska arbeta med att söka uppnå de olika målsättningar som strategin satt upp.

Covid-19 och resiliens i samhället

temagruppen leds av SwedenBIOs vice ordförande Lotta Ljungqvist, vd för Testa center. SwedenBIO representeras av Janet Hoogstraate, Valneva.

Precisionsmedicin och ATMP

SwedenBIO representeras av Johan Hyllner, Head of Cell Therapy Department på AstraZeneca

Hälsodata

SwedenBIO representeras av Björn Arvidsson, verksamhetsledare STUNS Life science och ordförande för SwedenBIOs interna arbetsgrupp för Public Affairs

Inspel och dokument

Inspel till inspel FoI-propositionen
Handlingsplan från SwedenBIO, LIF och Swedish Medtech
Inspel internationell lyskraft och attraktionskraft
Precisionsmedicin-inspel