Vår representation i nationella och internationella organ

SwedenBIO är medlem i flera olika nationella och internationella organ där vi aktivt lyfter och påverkar i frågor som berör life science-branschen.

Nationella

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv samlar 60 000 företag och 48 bransch- och arbetsgivarorganisationer.

Nordiska

Medicon Valley Alliance
Medicon Valley är det binationella life science-klustret som omfattar ön Själland i östra Danmark och Skåne-regionen i södra Sverige och samlar mer än 200 läkemedelsföretag
samt cirka 170 företag inom medicinteknik

Internationella

EuropaBIO
EuropaBio representerar företag inom olika sektorer, samt nationella och regionala bioteknikorganisationer som i sin tur representerar över 2 600 bioteknikföretag, varav 2 300 är små och medelstora företag.

BIO
Biotechnology Innovation Organisation (BIO) är världens största branschorganisation som representerar bioteknikföretag, akademiska institutioner, statliga bioteknikcentra och relaterade organisationer i USA och i mer än 30 andra länder.

ICBA
International Council of Biotechnology Associations (ICBA) är en koalition av ideella, nationella biotekniska branschorganisationer som bildats för att främja allmänhetens förståelse för, och för att förespråka, offentlig politik som stöder tillväxten av den innovativa biotekniska industrin.

AmCham
The American Chamber of Commerce in Sweden (Amerikanska handelskammaren i Sverige) är den enda handelsorganisationen i Sverige som ägnar sig åt amerikansk-svensk handel och investeringar genom att tillhandahålla en plattform för nätverkande och kunskapsutbyte för medlemmar i det svensk-amerikanska näringslivet att träffas, umgås och lära.