Vi pratar 2021 med Vaccinfabriken

Med en tillökning om hela 40 nya medlemmar under 2020 får SwedenBIO både en ökad tyngd i att föra branschens talan men också som plattform för er medlemmar att nätverka med varandra. Vad ser en av våra nyaste medlemmar Vaccinfabriken för möjligheter under 2021 och vad har de för förväntan på medlemskapet? Vi frågar VD Jens Bäck.

Vad händer i ert bolag under 2021?

– Vi siktar på att avsluta de pre-kliniska studierna och vara redo att gå in i klinisk fas med vårt huvudprojekt med ett terapeutiskt botande vaccin mot hepatit B och D. I samband med detta kommer vi även att ta in externt kapital för att accelerera utvecklingen. Det är en intensiv fas vi har framför oss under detta år.

Hur har ni berörts av covid-19 pandemin?

– Som de allra flesta har vi fått ställa om och gör mer av jobbet i digitalt format som olika typer av möten mm, däremot pågår grundforskning på samma sätt som tidigare och vi jobbar på i ökande takt med våra huvudprojekt.

Ni arbetar med att ta fram vaccin mot bland annat hepatit D och B, har ni planer på att i framtiden ta fram andra typer av vaccin?

– Vi arbetar med en plattform som bygger på att vi letar fram de olika delar av virus som kan aktivera den typ av immunsvar som vi tror kan bekämpa infektionen. Med detta tänk i hur vi utvecklar våra terapier så ser vi framför oss att vi kommer att titta på ytterligare sjukdomar med stora medicinska behov. Vi har även ett projekt inom cornavirus pågående.

Hur hoppas ni kunna dra nytta av och bidra till den community SwedenBIO samlar?

– För oss är dialog, samarbeten och att diskussion viktiga och hur vi tillsammans kan göra klimatet än bättre för svensk forskning och utveckling.