Vi söker en policychef till SwedenBIO!

Life science är en av Sveriges mest framgångsrika och betydande näringsgrenar. Branschorganisationen SwedenBIO företräder närmare 230 företag och organisationer verksamma inom hela life science-branschen.

Vi arbetar för en konkurrenskraftig life science-bransch i Sverige. Vi skapar effektiva nätverk och mötesplatser med breda kontaktytor, bygger och sprider kunskap samt driver opinion för att ge branschen en stark röst.

Till ett av Sveriges mest spännande och utmanande jobb inom life science söker vi nu en Policychef som ska fortsätta vårt outtröttliga arbete med att hjälpa våra medlemmar att lyckas.

Policychefen ansvarar i samråd med VD för framtagande av strategier, övergripande inriktning och handlingsplaner för SwedenBIOs verksamhet. I tjänsten ingår verksamhetsansvar för policyfrågor med uppdrag att föra en intern och offentlig diskussion om branschens möjligheter, förutsättningar och behov. Policychefen samverkar med styrelse och andra medlemsorgan, såsom strategi- och arbetsgrupper, och ett brett spektrum av externa intressenter i Sverige och utomlands. SwedenBIO månar om att omsätta uppnådda insikter i praktisk handling och företräds då ofta av sin Policychef.

För att lyckas i rollen som Policychef bör du:

  • ha erfarenhet från life science-branschen med avsevärd kunskap om och förståelse för branschens behov.
  • ha gedigen erfarenhet av omvärldsbevakning inom life science samt en välrenommerad och dokumenterad erfarenhet av att kunna beskriva och förklara komplexa skeenden och sammanhang för olika målgrupper.
  • ha ett brett nätverk inom SwedenBIOs verksamhetsområden.
  • uppfattas som en positiv auktoritet inom life science-branschen och i samhället i stort.
  • ha dokumenterad ledarskaps- och chefserfarenhet med resultatansvar, samt vara en erfaren projektledare.
  • vara drivande och initiativrik med dokumenterad förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.

För ytterligare information om tjänsten som policychef på SwedenBIO, kontakta gärna VD Jonas Ekstrand, tel. 070-3020896, som även tar emot ansökningar på jonas.ekstrand@swedenbio.se. Tjänsten tillsätts genom löpande urval.