Styrelse

SwedenBIOs styrelse väljs av föreningsstämman. Styrelseordförande och vice styrelseordförande väljs på tre år, ledamöter på ett år.

 

Lars Adlersson, Ordförande SwedenBIO
Partner, Senior Advisor, Six Year Plan

Eva Sjökvist Saers, Vice-ordförande SwedenBIO
VD, APL

Magnus Björsne
VD, AstraZeneca BioVentureHub

Johan Brun
Medicinsk direktör, Pfizer

Sarah Fredriksson 
VD, PULS

Lotta Ljungqvist
President & CEO Nordic region, GE

 

Yvonne Mårtensson
Affärsrådgivare/styrelseledamot

Per Samuelsson
Partner, HealthCap

Carl-Johan Spak
Executive Vice President Global Technologies, Recipharm