Styrelse

SwedenBIOs styrelse väljs av föreningsstämman. Styrelseordförande och vice styrelseordförande väljs på tre år, ledamöter på ett år.  

Lars Adlersson, Ordförande SwedenBIO
Partner, Senior Advisor Six Year Plan

Ulrica Slåne, Vice-ordförande SwedenBIO
Grundare, CIO Arctic Aurora LifeScience

Jan Erneberg
General Manager, GEHC Global Supply Chain

Sarah Fredriksson 
VD, Edvince

Yvonne Mårtensson
Affärsrådgivare/styrelseledamot

Per Samuelsson
Partner, HealthCap

Eva Sjökvist Saers
VD, APL

Thomas Eldered
VD, Recipharm

Magnus Björsne
VD, AstraZeneca BioVentureHub

Johan Brun
Medicinsk direktör, Pfizer