Styrelse

SwedenBIOs styrelse väljs av föreningsstämman. Styrelseordförande och vice styrelseordförande väljs på tre år, ledamöter på ett år.

 

Lars Adlersson, Ordförande SwedenBIO
Partner, Senior Advisor, Six Year Plan

Eva Sjökvist Saers, Vice-ordförande SwedenBIO
VD, APL

Carl-Johan Spak
Executive Vice President Global Technologies, Recipharm

Johan Brun
Medicinsk direktör, Pfizer

Kirsti Gjellan
Senior Vice President Biologics Development and Supply, Sobi

Lotta Ljungqvist
President & CEO Nordic region, GE

 

Magnus Björsne
VD, AstraZeneca BioVentureHub

Per Samuelsson
Partner, HealthCap

Sarah Fredriksson 
VD, PULS