Rapporter och faktablad

Hur ser det finansiella landskapet ut? Vad är precisionsmedicin och vilka företag utvecklar nya läkemedel och vaccin? SwedenBIO undersöker regelbundet hur industrilandskapet inom life science ser ut. Vi kartlägger de svenska läkemedelsprojekten i den så kallade ”pipelinerapporten”. Där beskrivs hur projekten avancerar i de olika faserna i klinik, och vilka läkemedel som når marknaden.

Branschstandard vid kapitalanskaffning inom life science

SwedenBIO:s rekommendation för informationsgivning avseende life science-bolag i utvecklingsfas.

The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline Report

148 Swedish R&D pharma and biotech companies are actively developing new drugs. 53% of the companies have projects in clinical phase I-III.

The Swedish Drug Discovery and Development Report 2020

Project list: The Swedish Drug Discovery and Development Report 2020

Contact helena.strigard@swedenbio.se to get the project list.

Arkiv – Swedish Drug Discovery and Development Pipeline
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Financing activities in the Life Sciences sector

A analysis of 361 financing events from 46 companies during the period 2007-2018.

Special focus on Rare Diseases

This paper, published together with Business Sweden, describes the orphan disease pipeline of Swedish companies and presents statistics over orphan drug designations granted by the US Food and Drug Administration (FDA) and the European Medicines Agency (EMA).

Precision Medicine – the Swedish Industry Guide 2018

A first mapping of the Swedish precision medicine industry landscape. It is a guide to 76 companies, all of which are developing innovative products and services with the potential of advancing the field. At the end of the report, there is a listing of their relevant R&D projects as well as launched products.

Faktablad

I faktabladen finner du praktisk information och handfasta råd från andra medlemmar.

I samarbete med Kickfile/Devicia/Clarvin/Morris Law (januari 2021)

White paper – medical device software

I samarbete med Nasdaq (november 2020)

I samarbete med Valea (mars 2019)

I samarbete med Recall Capital (februari 2019)

Skapa hållbar handel på börsen – tips till små bolag

I samarbete med NDA Group (juni 2018)

Regulatoriska myndigheter bidrar till framgångsrik läkemedelsutveckling

I samarbete med Groth & Co (april 2018)

I samarbete med Paues Åberg Communications (mars 2018)

Medierelationer – hur du förbereder och hanterar en intervju